Завідувач сектору соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

місто Вінниця

0432-270456

5400 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Здійснює контроль за роботою особового складу сектору та заступників начальників установ – начальників відділу соціально-виховної та психологічної роботи, заступників начальників відділу соціально-виховної та психологічної роботи, старших інспекторів з підготовки засуджених до звільнення, психологів, начальників відділень соціально-виховної та психологічної служби в організації і проведенні із засудженими комплексу соціально-виховних заходів.                                                                               2.Здійснює контроль за проведенням в установах індивідуально-виховної, правороз’яснювальної, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед засуджених.                                                                                                                                           3.Організовує збір, аналіз та опрацювання для узагальнення та підведення підсумків діяльності соціально-виховної та психологічної служби із засудженими та направляє до Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України інформацію про роботу соціально-виховної та психологічної служби установ міжрегіонального управління за квартал, півріччя, рік.

4.Організовує збір інформації та аналізу стану дисципліни серед спецконтингенту, вносить пропозиції щодо застосування дисциплінарної практики в установах міжрегіонального управління.

5. Здійснює контроль за проведенням оглядів – конкурсів соціально-виховної та психологічної служби, що проводяться в установах міжрегіонального управління.                                                                                                                    6. Координує зв’язок та організовує співпрацю відділів соціально-виховної та психологічної служби установ з засобами масової інформації.                                                                                 7.Приймає участь у роботі по розгляду заяв, скарг та пропозицій засуджених та їх родичів.                                                                                  8.Аналізує та координує роботу установ з питань підготовки засуджених до звільнення та допомоги їм у трудовому та побутовому влаштуванні.                                                                            8.Вносить пропозиції щодо складання планів роботи управління.                                               

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5400 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців” (зі змінами);                                                        

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

    На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017  рік.

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів : 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби,

до 20.06.2018 року

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а    

 Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04.07.2018р.  о 10 год. 00 хв., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а                                                   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інфор-мацію з питань проведення конкурсу

Балтак Світлана Вікторівна, 097-244-77-94,

 098-858-75-37, udpts_vn@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за напрямом підготовки: «Право», «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Соціальна робота», «Цивільна безпека», «Практична психологія».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Стратегічне бачення

-бачення загальної картини;

-концептуальне мислення;

-здатність визначити напрям розвитку;

-інноваційне мислення

 

Впровадження змін

-рішучість та наполегливість;

-залучення впливових сторін;

-реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;

-гнучкість та адаптивність(до зміни середовища, очікувань, тошо);

-оцінка ефективності впровадження

 

Прийняття ефективних рішень

-здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-аналіз альтернатив;

-спроможність іти на виважений ризик;

-автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

 

Лідерство

-розвиток людей;

-делегування та управління результатами;

-створення ефективної організаційної культури державної служби

 

Комунікація та взаємодія

-визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків;

-здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

-здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

 

Досягнення результатів

-чітке бачення результату;

-запобігання та ефективне подолання перешкод

 

Стресостійкість

-розуміння своїх емоцій;

-самоконтроль;

-конструктивне ставлення до зворотнього зв`язку, зокрема критики

 

 

 

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України;

 

Закон України «Про державну службу»;

 

Закон України «Про запобігання корупції».

 

 

Знання спеціального законодавства

1.Наказ МЮУ  № 2300/5 від 04.11.2013.

2.Наказ МЮУ від 16.05.2016 р. № 1485/5 «Про затвердження положень про програми деференційованого виховного впливу на засуджених».

3.Наказ від 28.03.2012 р. № 478/5/180/375/212/258 «Порядок взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки засуджених до звільнення»;

4.Наказ МЮУ від 29.12.2014 № 2186/5 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань».

 

 

Знання сучасних інформаційних технологій

основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga