Завідувач Сектору воєнізованих формувань Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

6400 грн

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        здійснює загальне керівництво Сектором, організовує та контролює роботу працівників Сектору, персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань і функцій;

-        здійснює розподіл обов’язків між працівниками Сектору, який погоджується директором Департаменту та затверджується заступником Міністра;

-        контролює працівниками Сектору дотримання вимог Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, Положення про Мін’юст та Департамент;

-        забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни;

-        визначає ступінь відповідальності працівників Сектору за окремими напрямками діяльності;

-        організовує планування роботи Сектору, визначає пріоритетні напрями його діяльності;

-        забезпечує в межах компетенції організацію , координацію та узагальнення діяльності воєнізованих формувань;

-        готує матеріали з питань діяльності воєнізованих формувань;

-        здійснює організацію контролю зберігання і використання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів захисту і активної оборони персоналом воєнізованих формувань;

-        готує матеріали з питань належного забезпечення матеріально технічною базою воєнізованих формувань;

-        готує пропозиції щодо внесення змін в національне законодавство щодо діяльності воєнізованих формувань;

-        організовує здійснення службових відряджень працівників Сектору, їх участь у перевірках діяльності воєнізованих формувань, а також реалізацію результатів за ними;

-        вносить пропозицію щодо переміщення та звільнення із займаних посад працівників Сектору, їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-        подає пропозиції щодо проведення нарад, навчальних зборів та семінар-нарад за участю персоналу воєнізованих формувань та персоналу органів і установ;

-        організовує взаємодію Сектору з іншими структурними підрозділами Департаменту;

-        у межах компетенції надає підлеглим працівникам відповідні вказівки та розпорядження, заслуховує звіти про результати їх роботи;

-        організовує та контролює виконання заходів щодо протидії злочинам терористичної спрямованості, щодо охорони державної таємниці під час проведення робіт з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

-        опрацьовує, аналізує та приймає участь у здійсненні організації корегування актів уточнення системи охорони та планів охорони установ виконання покарань, що містять інформацію з грифом обмеженого доступу;

-        надає пропозиції у потребах в забезпеченні воєнізованих формувань основними засобами, озброєнням, військовою технікою, боєприпасами щодо виконання державного оборонного замовлення;

-        виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил безпеки та протипожежного захисту;

 

Умови оплати праці

посадовий оклад 6400 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 14 липня 2017 року, за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 25 липня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

26-27 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузі знань: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну таємницю», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері виконання кримінальних покарань та пробації та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3

Професійні чи технічні знання

технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови

4

Спеціальний досвід роботи

стаж роботи у правоохоронних органах не менше двох років

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

6

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, мобільність