Завідувач технічного сектору Управління організації діяльності державних підприємств Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

6400 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

контроль та координація діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – підприємства) щодо ефективного впровадження у виробництво сучасних досягнень науки і техніки; вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду щодо впровадження підприємствами нових технологій, нових видів продукції, підвищення технічного рівня і якості продукції, технічного переоснащення. Забезпечення методичного супроводження роботи підприємств щодо створення системи управління якістю продукції; контроль та координація діяльності підприємств з питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення виробництва. підготовка аналітично-довідкових документів, оглядів, рекомендацій, внесення пропозицій щодо удосконалення роботи з питань стандартизації, сертифікації, метрологічного забезпечення, якості продукції; проведення аналізу та обліку основних виробничих фондів; надання методичної допомоги підприємствам з питань організації технічного обслуговування, ремонту, списання та придбання технологічного устаткування. Проведення аналізу пропозицій органів підприємств щодо списання, реалізації, перерозподілу технологічного устаткування; забезпечення участі у взаємодії з іншими структурними підрозділами в проведенні планових та позапланових перевірок виробничої підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6400 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 04 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

Тестування 11 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

12-13 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта у галузі знань: «Бухгалтерський облік і аудит», «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Виробництво та технології», «Аграрні науки та продовольство», «Механічна інженерія», «Електрична інженерія».

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту, виробництва та технологій, аграрних наук та продовольства, а також виконання кримінальних покарань та пробації.

3

Професійні чи технічні знання

у сфері обліку та аудиту виробництва галузей промисловості та сільського господарства;

технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови;у сфері діяльності органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних та медичних закладів та підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України.

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи у сферах економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту або виробництва та технологій чи аграрних наук і продовольства.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

6

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікативні та переговорні навики.