Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує Міністерство юстиції України, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період