Державна реєстрація нормативно-правових актів

Шоста періодична доповідь України про виконання положень Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання

26 січня 1987 року Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (далі - Конвенція).

Відповідно до статті 19 Конвенції Держави-сторони подають Комітету ООН проти катувань через Генерального секретаря ООН доповіді про вжиті заходи щодо виконання зобов'язань за Конвенцією протягом одного року після набуття нею чинності. Надалі держави-сторони подають кожні чотири роки додаткові доповіді про будь-які нові вжиті заходи, а також інші доповіді, які може зажадати Комітет.

У доповідях окреслюються основні положення політики держави, заходи, що приймаються на їх впровадження (в тому числі, на законодавчому рівні), інформація про виконання рекомендацій Комітету, що містяться у заключних висновках до попередніх доповідей, статистичні відомості тощо.

Відповідно до нової процедури звітування, затвердженої на 38 сесії Комітету (30 квітня – 18 травня 2007 pоку Женева, Швеція), Україна отримала перелік запитань, складений за підсумками розгляду 5-тої періодичної доповіді. Відповіді на цей запитальник будуть зараховані у якості 6-тої періодичної доповіді.

Зауваження та пропозиції до періодичної доповіді прийматимуться Міністерством юстиції України протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:01001, м. Київ, вул. Городецького,13, Міністерство юстиції України, Департамент міжнародного права та співробітництва. Адреса електронної пошти: iorg@minjust.gov.ua