Регуляторні акти, видані Міністерством юстиції

Перелік
чинних регуляторних актів, розроблених Міністерством юстиції

 станом на грудень 2022 р.

 

п/п

 

Вид регуляторного акта

 

Назва регуляторного акта

 

Номер та дата прийняття регуляторного акта

 

Номер та дата реєстрації регуляторного акта в Міністерстві юстиції України
(за наявності)

 

1

2

3

4

2022 рік

1

Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про використання страхового фонду документації України

№ 1229
від 01 листопада 2022 року

 

-

2021 рік

2

Наказ Міністерства юстиції України

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації

№ 340/5
від 29 січня 2021 року

 № 121/35743
від 29 січня  2021 року

3

Наказ Міністерства юстиції України

Про затвердження Порядку та правил внесення змін до документів галузевого страхового фонду документації

№ 1850/5
від 26 травня 2021 року

№ 698/36320
від 26 травня 2021 року 

4

Наказ Міністерства юстиції України

Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України

№ 2112/5
від 10 червня 2021 року

№ 790/36412
від 11 червня 2021 року 

5

Наказ Міністерства юстиції України

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

№ 3201/5
від 10 вересня 2021 року

 

 № 1210/36832
від 14 вересня  2021 року

6

Наказ Міністерства юстиції України

Про затвердження Порядку визначення вартості платних послуг, які надаються архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

№ 4251/5
від 26 листопада 2021 року

 

№ 1554/37176
від  01 грудня  2021 року

2019 рік

7

Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

№ 9
від 10 січня 2019 року

-

8

Постанова Кабінету Міністрів України

Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

№ 865
від 02 жовтня 2019 року

-

2015 рік

9

Наказ Міністерства юстиції України

Про затвердження Інструкції  з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації

№ 80/5
від 21 січня 2015 року

№ 78/26523
від 23 січня 2015 року

2013 рік

10

Закон України

Про внесення змін до деяких законів  України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації

 № 409-VІІ
від 04 липня 2013 року

-