13.02.2023 ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України»

Міністерство юстиції України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у період з «27» січня по «10» лютого 2023 року оприлюднювало на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України у рубриці «Консультації з громадськістю» підрубрики «Обговорення нормативно-правових актів» – «Електронні консультації з громадськістю» – «Інформаційні повідомлення про проведення електронних консультацій із громадськістю» проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» (далі – проєкт наказу).

Метою прийняття проєкту наказу є:

приведення Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133 (далі – Порядок), та Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269 (далі – Інструкція), у відповідність до Закону України від 18 жовтня 2022 року № 2689-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» та Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2022 року № 1314);

визначення строку повідомлення адміністрацією установи виконання покарань (слідчого ізолятора) територіального органу Пенсійного фонду України про прибуття для відбування покарання засудженого пенсіонера (призначення засудженого пенсіонера для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора), з метою переведення виплати пенсії за місцем відбування покарання, шляхом внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року № 2823/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за № 1010/32462 (далі – ПВР УВП);

узгодження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604 (далі – ПВР СІЗО), з положеннями наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 233/5 «Про норми витрат мила та мийних засобів для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, курсантів і слухачів навчальних закладів, осіб рядового і молодшого начальницького складу та працівників Державної кримінально-виконавчої служби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 204/20517;

узгодження ПВР УВП з положеннями ПВР СІЗО стосовно переведення ув’язнених до сектору для тримання осіб, узятих під варту.

10 лютого 2023 року оприлюднення проєкту наказу завершено. Зауваження та пропозиції щодо проєкту наказу до Міністерства юстиції України не надходили.