Апостиль в нотаріаті

Для того, щоб документи, видані на території України, мали законну силу на території іноземної держави – їх необхідно легалізувати.

Спеціальна позначка на документах, що дає їм, юридичну силу на території іншої держави (в країнах, що обрали спрощену систему легалізації документів), – апостиль. Проставлення апостиля здійснюється на офіційних паперах, виданих в Україні. Цим штампом підтверджується підпис і посада людини, яка підписала документ, а також те, що вона мала на це всі повноваження.

Апостиль проставляється на офіційних документах:

1) які видаються Міністерством юстиції, органами ДРАЦС, судами України:

 • свідоцтво про народження/смерть;
 • свідоцтво про укладення/розірвання шлюбу;
 • свідоцтво про зміну імені;
 • витяг з реєстру органу ДРАЦС;
 • ухвала/рішення/вирок/постанова/судовий наказ тощо.

2) Які оформляються нотаріусами України:

 • договір;
 • довіреність;
 • заява;
 • афідевіт;
 • свідоцтво;
 • документи, на яких засвідчено вірність копії/фотокопії документів, засвідчено вірність перекладу тощо.

Для проставлення апостиля необхідно звернутися до нотаріуса (незалежно від місця видачі документа) та пред’явити:

 • документ, що посвідчує особу;
 • оригінал документа (або засвідчену копію), на якому проставляється апостиль.

Термін проставлення апостиля:

 • До 2 робочих днів – загальний строк
 • До 20 робочих днів – у разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану (у випадку відсутності відомостей про них у реєстрі та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності).

Апостиль на виписці з ЄДР проставляється нотаріусом лише у випадку, якщо виписка була сформована цим нотаріусом як державним реєстратором в результаті проведення реєстраційних дій.