Бухгалтерська служба

Основні завдання:

Здійснення організації планово-фінансової роботи, планування та фінансування видатків, фінансового забезпечення апарату Міністерства юстиції, центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, та установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, державних нотаріальних контор, органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (до ліквідації), міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства, органів пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, інших установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень (далі – органів та установ системи Міністерства).

Доведення органам та установам системи Міністерства показників кошторисів на їх функціонування, раціональне розподілення бюджетних коштів.

Забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ та в Європейському суді з прав людини.

Забезпечення фінансування витрат на виконання платежів, пов’язаних із вжиттям заходів з виконання рішень Європейського суду з прав людини та закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Організація бухгалтерського обліку та звітності в апараті Міністерства.

Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної та іншої звітності в органах та установах системи Міністерства.

Структурний підрозділ                        ( в тому числі управління, відділи, сектори)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон та електронна адреса

Бухгалтерська служба

Директор департаменту (керівник служби) Бухгалтерської служби – головний бухгалтер 

Крук Оксана Петрівна

271-15-23

buhzvit@minjust.gov.ua

 

Заступник директора департаменту (керівника служби)

Олійник Ірина Олександрівна

271-15-67

finance@minjust.gov.ua

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Заступник директора департаменту (керівника служби) – начальник управління

Народицька Вікторія Ігорівна

 271-15-68

v.narodytska@minjust.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку центрального апарату

Заступник начальника управління -начальник відділу

Висоцька

Наталія Василівна

271-15-30

n.vysotska@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

 Рибачок Олександра Богданівна

271-17-65

о.rybachok@minjust.gov.ua

Відділ з оплати праці працівників апарату

Начальник відділу

Щепеліна

Людмила Дмитрівна

271-16-30

l.shcheppelina@minjust.gov.uа 

 

Заступник начальника відділу

Пазюк

Наталія Леонідівна

271-16-30

n.paziuk@minjust.gov.ua  

Відділ консолідованої звітності

Заступник начальника управління  -начальник відділу

 

271-15-68

 

 

Заступник начальника відділу

Степчук

Таїсія Олексіївна

271-17-28

t.stepchuk@minjust.gov.ua

Управління планування та фінансування видатків органів та установ юстиції

Начальник управління

Гунченко

Олена Миколаївна

271-17-05

o.hunchenko@minjust.gov.ua

Відділ планування та фінансування видатків органів виконавчої влади

Заступник начальника управління – начальник відділу

Маршевська

Ірина Михайлівна

271-16-11

dpf@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Розум

Вікторія Василівна

271-17-39

v.rozum@minjust.gov.ua

Відділ планування та фінансування видатків інших бюджетних програм

Заступник начальника управління – начальник відділу

Лук’яненко

Наталія Миколаївна

271-17-97

n.lukianenko@minjust.gov.ua

Управління планово-фінансової діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації

Заступник директора департаменту (керівника служби) – начальник управління

 

Шевченко

Оксана Володимирівна

271-15-07

ov.shevchenko@minjust.gov.ua

 

Відділ планово-фінансової діяльності

Заступник начальника управління - начальник відділу

Шевчук

Андрій Миколайович

271-16-00

a.shevchuk@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Коваленко

Василь Петрович

271-16-00

v.kovalenko@minjust.gov.ua

Відділ соціально-трудових відносин

Заступник начальника управління - начальник відділу

Дмитренко

Сергій Петрович

271-15-70

s.dmytrenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Уяздовська

Наталія Анатоліївна

271-16-12

n.uiazdovska@minjust.gov.ua

Асистент керівника Бухгалтерської служби, особа на яку покладено функції з діловодства

Головний спеціаліст

Остренко

Ольга Валеріївна

271-16-12

findilovod@minjust.gov.ua