Департамент експертного забезпечення правосуддя

Основні завдання

Забезпечення виконання покладених на Міністерство юстиції України завдань, визначених Законом України «Про судову експертизу» та іншими нормативноправовими актами з питань судово-експертної діяльності.

Спрямування та контроль за діяльністю науково-дослідних установ судових експертиз, які належать до сфери управління Міністерства юстиції України, та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності.

Забезпечення організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

 

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон та електронна пошта

Департамент експертного забезпечення правосуддя

Директор Департаменту

Ткаченко Наталія Миколаївна

486-47-10

metod@minjust.gov.ua

Відділ організаційноуправлінського забезпечення діяльності НДУСЕ

Заступник директора департаменту - начальник відділу

Розумний Сергій Михайлович

486-49-84

s.rozumnyi@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Примаченко Людмила Володимирівна

486-48-57

expert@minjust.gov.ua

Відділ науковометодичного забезпечення

Начальник відділу

Баклан Тетяна Олександрівна

 486-45-79

t.baklan@minjust.gov.ua

Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації

Начальник відділу

Стахно Альона Олександрівна

486-08-41

o.stakhno@minjust.gov.ua

Відділ організації роботи Центральної експертнокваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції

Заступник директора департаменту - начальник відділу

Ковальова Катерина Федорівна

486-48-01

k.kovalova@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

 Ковальова Юлія Вікторівна

486-68-59

yu.kovalova@minjust.gov. ua

Діловод Департаментуї

 

 

486-44-15

t.opilat@minjust.gov.ua