Департамент експертного забезпечення правосуддя

Основні завдання

Забезпечення виконання покладених на Міністерство юстиції України завдань, визначених Законом України «Про судову експертизу» та іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності.

Спрямування та контроль за діяльністю науково-дослідних установ судових експертиз, які належать до сфери управління Міністерства юстиції України, та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності.

Забезпечення організації роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон

та електронна адреса

Департамент експертного забезпечення правосуддя

Директор Департамен ту

Ткаченко Наталія

Миколаївна

486-47-10

metod@minjust.gov.ua

Відділ організаційноуправлінського забезпечення діяльності науково-дослідних установ судових експертиз

В.о.

начальника відділу

Ткаченко Микола

Анатолійови ч

486-36-18

ma.tkachenko@minjust.go v.ua

Відділ науковометодичного забезпечення

Начальник відділу

Баклан Тетяна Олександрів на

486-45-79

t.baklan@minjust.gov.ua

Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації

Начальник відділу

Стахно

Альона Олександрів на

486-30-27 exp2@minjust.gov.ua

Відділ організації роботи Центральної експертнокваліфікацй

ної комісії при Міністерстві юстиції

Заступник директора Департамен ту

– начальник відділу

Ковальова Катерина

Федорівна

486-48-01

expert@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Ковальова Юлія

Вікторівна

486-68-59 yu.kovalova@minjust.gov.

ua

Діловод

Департаменту

 

 

486-44-15 sudexp@minjust.gov.ua t.opilat@minjust.gov.ua