Управління забезпечення та документообігу

Основні завдання

Організація роботи з капітального будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів будинків та споруд; організація і проведення робіт з підтримання у належному стані приміщень в адміністративних будинках та прилеглої території.

Організація матеріально-технічного забезпечення апарату Міністерства для створення належних умов діяльності та методичне керівництво з питань ресурсного забезпечення у системі органів та установ Міністерства.

Впровадження та забезпечення ефективного використання сучасних електронних інформаційних систем, адміністрування та обслуговування локальних комп'ютерних та телефонних мереж, комп'ютерної техніки та периферійного обладнання, телефонних станцій та засобів зв'язку в адміністративних будинках Міністерства.

Реалізація державної політики у сфері технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства.

Організація роботи технічного та обслуговуючого персоналу апарату Міністерства.

Організація забезпечення діяльності керівництва Міністерства.

Забезпечення доступу до публічної інформації Міністерства юстиції.

Контроль за виконанням положень Інструкції з діловодства у Міністерстві юстиції України.

Організація документального обслуговування роботи апарату Міністерства юстиції
України – здійснення прийому, реєстрації та обліку документів, що надходять до Міністерства юстиції України, оперативне їх проходження, відправлення поштової кореспонденції та зберігання справ.

Організація роботи зі зверненнями громадян, що надходять до Міністерства юстиції України, забезпечення прийому громадян, які звернулись до Міністерства юстиції України, надання роз’яснень у межах повноважень.

Здійснення контролю за дотриманням строків виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, актами та рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, запитами та зверненнями народних депутатів України, термінів, встановлених для вирішення питань, що порушені у листах Голови Верховної Ради України та його заступників, голів депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України.

Надання інформаційно-довідкових послуг фізичним та/або юридичним особам з питань, що стосуються діяльності Міністерства юстиції України шляхом обробки вхідних звернень, які надходять на єдиний багатоканальний телефонний номер та електронну адресу Міністерства юстиції України.

Підготовка проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції Управління забезпечення та документообігу.

Інформація про працівників Управління забезпечення та документообігу

Міністерства юстиції України

Назва структурного підрозділу Управління забезпечення та документообігу

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер телефону та адреса електронної пошти

Управління забезпечення та документообігу

Начальник управління

Воловик Максим Борисович

271-16-06
m.volovyk@minjust.gov.ua

Відділ матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції

Заступник начальника управління - начальник відділу

Ротань Богдан Олександрович

271-15-26
b.rotan@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Рівчаченко Світлана Станіславівна

271-15-75

s.rivchachenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Євсевська Світлана Миколаївна

270-57-14

s.yevsevska@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Клімін Андрій Павлович

271-16-05

a.klimin@minjust.gov.ua

Відділ забезпечення експлуатації адміністративних будинків

Начальник відділу

Лисенко Віктор Олексійович

271-17-55

v.lysenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Фролов Валентин Володимирович

271-16-61

v.frolov@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Самійленко Ігор Юрійович

271-17-47

i.samiilenko@minjust.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності керівництва Міністерства

Начальник відділу

Пугач Олег Анатолійович

271-16-57
rilmtz@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Самойлов Юрій Сергійович

271-15-72

yu.samoilov@minjust.gov.ua

Відділ по роботі з державним майном

Начальник відділу

Романенко Ігор Валерійович

271-15-17

i.romanenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Зубович Наталія Володимирівна

270-57-14

n.zubovych@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Семеновська Інна Дмитрівна

237- 69-93

i.semenovska@ minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Люльчук Наталія Михайлівна

271-16-69

n.liulchuk@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Медведєв Олександр В’ячеславович

271-15-75

o.medvediev@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Максименкова Анна Станіславівна

271-16-05

a.maksymenkova@minjust.gov.ua

Відділ інформаційних технологій

Начальник відділу

Мороз Андрій Петрович

271-16-52
it@minjust.gov.ua

 


Заступник начальника відділу

Шевченко Андрій Олександрович

233-65-10
a.shevchenko@minjust.gov.ua

Відділ захисту інформації

Начальник відділу

Гамрецький Олексій Леонідович

271-17-52

o.hamretskyi@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Торопенко Віталій Вікторович

271-17-90

v.toropenko@minjust.gov.ua

Відділ забезпечення експлуатації електронних систем

Начальник відділу

Генсіцький Юрій Дмитрович

271-16-90

yu.hensitskyi@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Пархоменко Вадим Олександрович

271-12-80

v.parkhomenko@minjust.gov.ua

Відділ організації приймання документів

Заступник начальника управління - начальник відділу

Данілкович Костянтин Миколайович

271-15-34

km.danilkovych@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

 

 

 

Спеціалісти

 

271-15-22

Відділ реєстрації документів

Начальник відділу

Левченко Оксана Іванівна

271-16-83

udz1@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Лазаренко Лариса Василівна

271-15-48

 

Спеціалісти

 

271-15-59

Сектор архівної справи

Завідувач сектору

Гончаренко Олена Миколаївна

271-17-61

arhiv@minjust.gov.ua

Відділ контролю

Начальник відділу

Опанасенко Наталія Михайлівна

271-15-97

kontrol@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Решетило Дмитро Володимирович

271-15-19

control@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

271-17-84

271-17-89

Відділ реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян

Начальник відділу

Пікож Євген Петрович

271-16-79

ye.pikozh@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Стасюк Аліна Валеріївна

271-16-79

a.stasiuk@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

271-16-88

Відділ організації та забезпечення прийому громадян

Начальник відділу

Гусак Олег Іванович

237-69-92

o.gysak@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Калайда Марина Миколаївна

237-69-92

m.kalaida@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

237-69-25

Відділ інформаційно-довідкового забезпечення

Начальник відділу

Дворова Оксана Миколаївна

237-70-81

vidz@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Руденко Лариса Василівна

237-69-93

l.rudenko@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

364-23-93

Відділ організації відправки документів та їх обліку

Начальник відділу

Маріян Олександр Олегович

233-64-89

o.mariian@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Ходаковська Тамара Сергіївна

271-17-57

udz@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

 

Відділ транспортного забезпечення

Начальник відділу

Пугач Олег Анатолійович

271-16-57
rilmtz@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Самойлов Юрій Сергійович

271-15-72

yu.samoilov@minjust.gov.ua