Управління забезпечення та документообігу

Основні завдання

Організація роботи з капітального будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів будинків та споруд; організація і проведення робіт з підтримання у належному стані приміщень в адміністративних будинках та прилеглої території.

Організація матеріально-технічного забезпечення апарату Міністерства для створення належних умов діяльності та методичне керівництво з питань ресурсного забезпечення у системі органів та установ Міністерства.

Впровадження та забезпечення ефективного використання сучасних електронних інформаційних систем, адміністрування та обслуговування локальних комп'ютерних та телефонних мереж, комп'ютерної техніки та периферійного обладнання, телефонних станцій та засобів зв'язку в адміністративних будинках Міністерства.

Реалізація державної політики у сфері технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства.

Організація роботи технічного та обслуговуючого персоналу апарату Міністерства.

Організація забезпечення діяльності керівництва Міністерства.

Забезпечення доступу до публічної інформації Міністерства юстиції.

Контроль за виконанням положень Інструкції з діловодства у Міністерстві юстиції України.

Організація документального обслуговування роботи апарату Міністерства юстиції
України – здійснення прийому, реєстрації та обліку документів, що надходять до Міністерства юстиції України, оперативне їх проходження, відправлення поштової кореспонденції та зберігання справ.

Організація роботи зі зверненнями громадян, що надходять до Міністерства юстиції України, забезпечення прийому громадян, які звернулись до Міністерства юстиції України, надання роз’яснень у межах повноважень.

Здійснення контролю за дотриманням строків виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, актами та рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, запитами та зверненнями народних депутатів України, термінів, встановлених для вирішення питань, що порушені у листах Голови Верховної Ради України та його заступників, голів депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України.

Надання інформаційно-довідкових послуг фізичним та/або юридичним особам з питань, що стосуються діяльності Міністерства юстиції України шляхом обробки вхідних звернень, які надходять на єдиний багатоканальний телефонний номер та електронну адресу Міністерства юстиції України.

Підготовка проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції Управління забезпечення та документообігу.

Інформація про працівників Управління забезпечення та документообігу

Міністерства юстиції України

Назва структурного підрозділу Управління забезпечення та документообігу

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер телефону та адреса електронної пошти

Управління забезпечення та документообігу

Начальник управління

Воловик Максим Борисович

271-16-06
m.volovyk@minjust.gov.ua

Відділ матеріально-технічного забезпечення системи органів юстиції

Заступник начальника управління - начальник відділу

Ротань Богдан Олександрович

271-15-26
b.rotan@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Рівчаченко Світлана Станіславівна

271 15 45

s.rivchachenko@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Євсевська Світлана Миколаївна

270-57-14

s.yevsevska@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Клімін Андрій Павлович

271-16-05

a.klimin@minjust.gov.ua

Відділ забезпечення експлуатації адміністративних будинків

Начальник відділу

Лисенко Віктор Олексійович

271-17-55

v.lysenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Фролов Валентин Володимирович

271-16-61

v.frolov@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Пітулько Олена Олександрівна

271 16 05

o.pitulko@minjust.gov.ua

Відділ по роботі з державним майном

Начальник відділу

Романенко Ігор Валерійович

271-15-17

i.romanenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Зубович Наталія Володимирівна

270 57 30

n.zubovych@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Прудиус Олена Анатоліївна

270 57 30

o.prudyus@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Максименкова Анна Станіславівна

271 15 75

a.maksymenkova@minjust.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Суббот Денис Юрійович

271 16 69

d.subbot@minjust.gov.ua

Відділ інформаційних технологій

Начальник відділу

Мороз Андрій Петрович

271-16-52
it@minjust.gov.ua

 


Заступник начальника відділу

Шевченко Андрій Олександрович

233-65-10
a.shevchenko@minjust.gov.ua

Відділ захисту інформації

Начальник відділу

Гамрецький Олексій Леонідович

271-17-52

o.hamretskyi@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Торопенко Віталій Вікторович

271-17-90

v.toropenko@minjust.gov.ua

Відділ забезпечення експлуатації електронних систем

Начальник відділу

Генсіцький Юрій Дмитрович

271-16-90

yu.hensitskyi@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Пархоменко Вадим Олександрович

271-12-80

v.parkhomenko@minjust.gov.ua

Відділ організації приймання документів

Заступник начальника управління - начальник відділу

Данілкович Костянтин Миколайович

271-15-34

km.danilkovych@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

 

 

 

Спеціалісти

 

271-15-22

Відділ реєстрації документів

Начальник відділу

Левченко Оксана Іванівна

271-16-83

udz1@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Лазаренко Лариса Василівна

271-15-48

 

Спеціалісти

 

271-15-59

Сектор архівної справи

Завідувач сектору

Гончаренко Олена Миколаївна

271-17-61

arhiv@minjust.gov.ua

Відділ контролю

Начальник відділу

Опанасенко Наталія Михайлівна

271-15-97

kontrol@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Решетило Дмитро Володимирович

271-15-19

control@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

271-17-84

271-17-89

Відділ реєстрації та контролю за розглядом звернень громадян

Начальник відділу

 Куліковська Альона Олександрівна

271-16-79

a.kulikovska@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Стасюк Аліна Валеріївна

271-16-79

a.stasiuk@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

271-16-88

Відділ організації та забезпечення прийому громадян

Начальник відділу

Гусак Олег Іванович

237-69-92

o.gysak@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Калайда Марина Миколаївна

237-69-92

m.kalaida@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

237-69-25

Відділ інформаційно-довідкового забезпечення

Начальник відділу

Дворова Оксана Миколаївна

237 70 81

vidz@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Руденко Лариса Василівна

237-69-93

l.rudenko@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

364-23-93

Відділ транспортного забезпечення

Начальник відділу

Пугач Олег Анатолійович

271-16-57
rilmtz@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

 

 

Відділ відправки документів

Начальник відділу

Козел Ірина Валентинівна

278 37 23

i.kozel@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Воронков Михайло Ігорович

271 15 01

m.voronkov@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

271 17 83

Відділ організації документообігу

Начальник відділу

Маріян Олександр Олегович

271 15 92

o.mariian@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Ходаковська Тамара Сергіївна

271 17 57

udz@minjust.gov.ua

 

Спеціалісти

 

271 15 22

271 17 83