Департамент міжнародного співробітництва та представництва

Основні завдання.

1. Забезпечення представництва інтересів України як держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України і заяв, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, відповідно до встановленого законодавством порядку.

2. Міжвідомча координація дій, здійснюваних заінтересованими органами та організаціями, у тому числі юридичними та фізичними особами, залученими для здійснення захисту прав та інтересів України, під час урегулювання спору, розгляду в закордонному юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб’єкта та України і заяв, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України.

3. Планування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також пов’язаних із участю в розробці та впровадженні міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, за рахунок коштів державного бюджету на підставі поданих юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами та відповідальними органами розрахунків витрат, у тому числі витрат, пов’язаних з виконанням погоджених Кабінетом Міністрів України умов угод про врегулювання спорів (мирових угод), на відповідний бюджетний період згідно з вимогами Бюджетного кодексу України. Державне підприємство «Національні інформаційні системи» вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, м. Київ, 04053 2

4. Здійснення міжнародного правового співробітництва з міжнародними організаціями, членом яких є Україна та відповідальність за виконання зобов’язань, перед якими покладено на Міністерство, іншими міжнародними організаціями, інституціями, установами, міжурядовими та неурядовими організаціями, міждержавними об’єднаннями, в тому числі з окремими іноземними державами та органами, установами, організаціями іноземних держав з питань санкційної політики, а також з метою участі у розробці та впровадженні міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, у межах компетенції Департаменту.

5. Забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

6. Здійснення правової експертизи проєктів міжнародних договорів України та нормативно-правових актів, пов’язаних з укладенням міжнародних договорів України.

7. Підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з метою участі у розробці та впровадженні міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, у межах компетенції Департаменту.

8. Здійснення у межах компетенції Департаменту аналізу проєктів законів та інших нормативно-правових актів у сферах правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах, міжнародного приватного права, а також міжнародних договорів України з питань розробки та впровадження міжнародноправових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України. Підготовка пропозицій про укладення міжнародних договорів України у зазначених сферах.

9. Міжвідомча координація дій, здійснюваних заінтересованими органами та організаціями, у тому числі юридичними та фізичними особами, залученими для розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України.

10. Здійснення правової експертизи щодо відповідності Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам України, чинним міжнародним договорам України, вимогам нормопроєктувальної техніки проєктів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також розроблення за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України та з власної ініціативи проєктів нормативноправових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

11. Здійснення в межах компетенції Департаменту правової експертизи відомчих нормативно-правових актів, які відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, на відповідність актам Європейського права та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 12. Забезпечення роботи з наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань, що належать до компетенції Департаменту.

З питань повернення викрадених дітей/забезпечення доступу до дітей звертатись за телефоном 279-56-74.

З питань стягнення аліментів за кордоном та міжнародної правової допомоги у цивільних справах звертатись за телефоном 278-11-76.

З питань передачі засуджених осіб та виконання вироків звертатись за телефоном 270-54-53, 279-47-13.

З питань екстрадиції та міжнародної правової допомоги у кримінальних справах звертатись за телефоном 279-68-79

 

Департамент міжнародного співробітництва та представництва

 

Директор Департаменту

Тропін Захар Володимирович

279-70-33

legal@minjust.gov.ua

з питань міжнародної правової допомоги: 
themis@minjust.gov.ua

Заступник директора департаменту

Юрлов Микола Михайлович

 279-76-33

 m.yurlov@minjust.gov.ua

 

Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва

 

Заступник директора департаменту-начальник управління

Сідловська Людмила Євгеніївна

 

279-64-69

l.sidlovska@minjust.gov.ua

 

Відділ правової експертизи міжнародних договорів

Заступник начальника управління-начальник відділу

Орендівська Олена Степанівна

279-60-03

 

iorg@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу

Лаврик Оксана Олександрівна

279-86-51

o.lavryk@minjust.gov.ua

Відділ правового забезпечення міжнародного фінансово-економічного співробітництва

Начальник відділу

Селютіна Олена Олександрівна

279-59-07

o.seliutina@minjust.gov.ua

Діловод управління

-

279-59-07

l.vakulenko@minjust.gov.ua

 

Управління міжнародної правової допомоги

 

Заступник директора департаменту-начальник управління

Шевченко Катерина Георгіївна

279-69-77

ilad@minjust.gov.ua

Відділ укладення міжнародних договорів про правову допомогу

Заступник начальника управління-начальник відділу

Руда Людмила Романівна

279-72-56

intreat@minjust.gov.ua

Відділ міжнародної правової допомоги у цивільних справах

Начальник відділу

Зозуля Ольга Вікторівна

279-56-74

ilatu@minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу

Рябець Тетяна Володимирівна

278-11-76

mdcivil@minjust.gov.ua

Відділ передачі засуджених осіб та виконання вироків

Заступник начальника управління-начальник відділу

Шорстка Тетяна Миколаївна

279-47-13

itex@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Дзюман Олена Анатоліївна

279-47-13

o.dziuman@minjust.gov.ua

Відділ екстрадиції і правової допомоги

Начальник відділу

Погорєлова Людмила Олександрівна

279-68-79

l.pohorielova@minjust.gov.ua

 

Діловод управління

-

279-72-56

 yu.bohoslov@minjust.gov.ua

 

Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями

 

Начальник управління

Рогозянська Світлана Володимирівна

279-75-13

s.rohozianska@minjust.gov.ua

 

Відділ правового співробітництва з міжнародними організаціями

Заступник начальника управління-начальник відділу

Клиша Владислав Іванович

278-20-49

v.klysha@minjust.gov.ua

 

Відділ експертизи

Начальник відділу

Ільєнко Ірина Василівна

279-27-82

i.ilienko@minjust.gov.ua

Діловод управління

-

278-40-49

o.krytska@minjust.gov.ua

 

Управління міжнародних спорів

 

Начальник управління

Грабчак Георгій Вікторович

279-76-33

h.hrabchak@minjust.gov.ua

Відділ міжнародного арбітражу

 

     

Відділ іноземних судів

Начальник відділу

Стасюк Ілона Володимирівна

279-76-33

i.stasiuk@minjust.gov.ua

Відділ досудового врегулювання

 

     

Відділ організаційно-правового забезпечення та міжвідомчої координації

Заступник начальника управління-начальник відділу

Гавришенко Лілія Олександрівна

279-67-88

l.havryshenko@minjust.gov.ua

Діловод управління

-

279-38-74

legal@minjust.gov.ua

 

Управління відшкодування збитків, завданих збройною агресією

 

Начальник управління

-

 

 

Відділ взаємодії з міжнародними та іноземними організаціями

Начальник відділу

Головченко Оксана Юріївна

278-37-25

o.holovchenko@minjust.gov.ua

Відділ взаємодії в рамках міжнародних механізмів відшкодування збитків, завданих збройною агресією на території України

Заступник начальника управління - начальник відділу

Довгополюк Тамара Олександрівна

 

 

t.dovhopoliuk@minjust.gov.ua

Діловод управління

-

279-77- 56

t.iatsenko@minjust.gov.ua