ДЕПАРТАМЕНТ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

(Адміністративна будівля розташована за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13)

 

Директор Департаменту: Богатих Інна Володимирівна

 

тел.: 279-75-34; ел. пошта: i.bohatykh@minjust.gov.ua.

 

Місія    Департаменту: забезпечення функціонування ефективного компенсаційного механізму відшкодування шкоди, завданої збройною агресією рф.

 

Основні завдання Департаменту: забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у тому числі вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосована санкція у виді блокування активів, згідно з рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України після 24 травня 2022 року, а також участь у розробці та впровадженні міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України.

 

Функції та повноваження Департаменту:

1) опрацювання рішень, прийнятих Радою національної безпеки і оборони України та введених в дію Указом Президента після 24 травня 2022 року, про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема санкції у виді блокування активів підсанкційних суб’єктів, у рамках встановлення факту існування та визначення місцезнаходження активів відповідних фізичних чи юридичних осіб;

2) встановлення наявності/відсутності підстав для застосування санкції стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (далі – санкція стягнення);

3) забезпечення процесуального супроводження судового провадження про застосування санкції стягнення, зокрема:

- подання до Вищого антикорупційного суду позовної заяви (а також відповіді на відзив, подання заяв/клопотань/заперечень/пояснень та інших процесуальних документів);

- подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в порядку апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, ухваленого за результатами розгляду відповідної позовної заяви;

4) моніторинг та аналіз ефективності санкції стягнення, забезпечення звітування до компетентних органів, уповноважених на отримання відповідної інформації;

5) участь у розробці та впровадженні міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, міжвідомча координація дій, здійснюваних заінтересованими органами та організаціями, у тому числі юридичними та фізичними особами з цього питання;

6) взаємодія з міжнародними організаціями, інституціями, установами, міжурядовими та неурядовими   організаціями,  міждержавними                           об’єднаннями,    окремими іноземними державами та органами, установами, організаціями іноземних держав з метою участі в розробці та впровадженні міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України;

7) розробка проєктів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, та пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з метою розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також здійснення в межах компетенції аналізу проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

 

Організаційна структура

У складі Департаменту функціонують:

- відділ з виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції;

- відділ моніторингу, аналізу і контролю; - відділ міжнародного співробітництва;

- відділ забезпечення застосування санкцій.