Державна реєстрація відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій

Міністерство юстиції України є суб’єктом державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій (ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про громадські об’єднання», відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом.

Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи (ч.1, 2 ст.22 Закону).

Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються документи визначені ст.22 Закону. Разом з тим, документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами; документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку (ст.15 Закону).

За державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації сплачується адміністративний збір у розмірі 0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, Міністерством фінансів України затверджено наказ від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08.06.2021 за № 768/36390 (наказ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування, наразі немає інформації про офіційне опублікування наказу, а отже про набрання ним чинності).

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну за посиланням https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

Нормативна база з питань державної реєстрації, зокрема (акредитації) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації розміщена на сайті Мін’юсту за посиланням https://minjust.gov.ua/ddr/legislation.