Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Основні завдання Директорату:

стратегічне та операційне планування діяльності Мін’юсту, удосконалення такого планування;

координація роботи інших структурних підрозділів апарату Мін’юсту, територіальних органів та підвідомчих установ щодо забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мін’юсту та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням держави;

координація роботи інших структурних підрозділів в межах компетенції діяльності Мін’юсту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

забезпечення узгодженості бюджетного планування зі стратегічними пріоритетами, визначеними Мін’юстом;

координація та моніторинг міжнародної технічної допомоги та організація співробітництва з партнерами з розвитку та іншими міжнародними партнерами щодо міжнародної технічної допомоги;

забезпечення формування, моніторингу, оцінювання та координації державної правової політики у сфері прав людини

 

Структура та контактні дані посадових осіб Директорату:

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон, електронна адреса

Генеральний директор Директорату

ПАНЧУК

 Наталія Олексіївна

279-88-99

n.panchuk@minjust.gov.ua

Експертна група з євроінтеграції та координації політик

Основне завдання: координація роботи структурних підрозділів Мін’юсту, територіальних органів, підвідомчих установ в межах компетенції щодо забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мін’юсту та забезпечення її відповідності державній політиці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

 

Електронна пошта групи: eurointegration@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ

Богдан Андрійович

279-88-79

b.veselovskyi@minjust.gov.ua

Державні експерти

ХРИСТЕНКО

 Тетяна Іванівна

279-88-79

t.khrystenko@minjust.gov.ua

НЕДІЛЬКО

 Богдан Ігорович

279-88-79

b.nedilko@minjust.gov.ua

БАРДАШЕВСЬКА
Анастасія Кирилівна

279-88-79

a.bardashevska@minjust.gov.ua

Експертна група зі стратегічного та оперативного планування

Основне завдання: забезпечення стратегічного та операційного планування діяльності Мін’юсту, а саме формування та моніторингу планів діяльності Мін’юсту на середньостроковий період та на рік, а також забезпечення підготовки пропозицій Мін’юсту до документів з питань планування діяльності Уряду, моніторинг їх виконання


Електронна пошта групи: stratplan@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи

БОРСУК

Олександр Григорович

279-88-65

o.borsuk@minjust.gov.ua

Державні експерти

САЩУК

Оксана Олександрівна

279-88-36

o.sashchuk@minjust.gov.ua

КАМІНСЬКИЙ

Ігор Іванович

279-88-36

i.kaminskyi@minjust.gov.ua

ОНИШКЕВИЧ

Ростислав Олегович

279-88-36

r.onyshkevych@minjust.gov.ua

Експертна група координації донорської допомоги

Основне завдання: координація та моніторинг міжнародної технічної допомоги та організація співробітництва з партнерами з розвитку та іншими міжнародними партнерами щодо міжнародної технічної допомоги

 

Електронна пошта групи: donorscoordination@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи

 

 

Державний експерт

ВАКОЛЮК

Владислав Сергійович

279-88-86

v.vakoliuk@minjust.gov.ua

Експертна група прав людини

Основне завдання: забезпечення формування, моніторингу, оцінювання та координації державної правової політики у сфері прав людини, в тому числі координація та розробка Національної стратегії у сфері прав людини

 

Електронна пошта групи: directorate@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи

ЄВСТІФЕЄВА

Аліна Юріївна

279-89-16
a.yevstifeieva@minjust.gov.ua

Державні експерти

ІОРДЕК

Галина Олегівна

279-89-16
h.iordek@minjust.gov.ua

КОШЕЛЬ

Наталія Вікторівна

279-89-16

n.koshel@minjust.gov.ua

ЦИБУЛЬКО

Анастасія Сергіївна

279-89-16
a.tsybulko@minjust.gov.ua

Державні експерти

Державний експерт зі стратегічного бюджетного планування

СКАКАЛЬСЬКИЙ

Юрій Сергійович

279-88-90

yu.skakalskyi@minjust.gov.ua

Державний експерт

ТАТАРІШВІЛІ

Шота Абесаломович

279-88-79

sh.tatarishvili@minjust.gov.ua