Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Основні завдання підрозділу:

  • стратегічне планування діяльності Мін’юсту, удосконалення такого планування;
  • координація роботи інших структурних підрозділів апарату Мін’юсту, територіальних органів та підвідомчих установ щодо забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мін’юсту та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням держави;
  • координація в межах компетенції діяльності Мін’юсту з питань європейської інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями;
  • забезпечення формування та координація державної політики у сферах компетенції Мін’юсту щодо її цифровізації з використанням сучасних технологій та інновацій;
  • забезпечення узгодженості бюджетного планування зі стратегічними пріоритетами, визначеними Мін’юстом;
  • координація та моніторинг міжнародної технічної допомоги та організація співробітництва з донорами, донорськими установами та їх представництвами;
  • забезпечення формування, моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної правової політики у сфері прав людини;
  • забезпечення нормативно-правового регулювання державної правової політики у сфері компетенції Директорату.

Контакти:

Генеральний директор

Наталія Панчук

279-88-99

 stratplan@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи зі стратегічного та операційного планування

Олександр Борсук

 

279-88-65

 

stratplan@minjust.gov.ua

Експертна група зі стратегічного та операційного планування

Ігор Камінський

 

Ростислав Онишкевич

 

279-88-36

stratplan@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи координації донорської допомоги

Віктор Горленко

279-88-86

donorscoordination@minjust.gov.ua

Експертна група координації донорської допомоги

Роман Лисенко

 

Олексій Подолєв

 

Богдан Хмельницький

279-88-86

donorscoordination@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик

Олена Бадер

279-88-79

eurointegration@minjust.gov.ua

 

o.bader@minjust.gov.ua 

Експертна група з євроінтеграції та координації політик

 

Тетяна Христенко

 

Тит Андреєв

 

Дар’я Зотенко

 

Соломія Шевчук

279-88-79

eurointegration@minjust.gov.ua

Керівник експертної групи з прав людини

Аліна Євстіфеєва

279-89-16

directorate@minjust.gov.ua

Експертна група з прав людини

Галина Іордек

 

Анастасія Цибулько

279-89-16

directorate@minjust.gov.ua

Експертна група з цифрових рішень та юридичного дизайну

Дмитро Мехед

 

Ян Хоружий

279-89-16

279-88-79

digitalization@minjust.gov.ua

Державні експерти

Юрій Скакальський (державний експерт зі стратегічного бюджетного планування)

 

279-88-90

yu.skakalskyi@minjust.gov.ua