Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

Основні посадові обов’язки:

забезпечує організацію та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки в Мін’юсті, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, міжрегіональних територіальних органах Міністерства юстиції України з питань виконання кримінальних покарань та відомчих навчальних закладах. Забезпечує підготовку щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки органів і установ Мін’юсту. Організовує та опрацьовує аналітичні документи про результати перевірок запасних пунктів управління державних органів, які надходять до Мін’юсту з дорученнями Кабінету Міністрів України, зокрема щодо функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління; використовує відомості: за окремими показниками щодо дислокації, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, у цілому щодо України; у цілому щодо конкретного утримувача, якщо в нього є не менше двох запасних пунктів управління, відповідно до ст.ст. 1.12.1, 1.12.2, 1.12.5, 1.12.6 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674, які мають гриф секретності «Цілком таємно» «Таємно»;

здійснює методичне і організаційне забезпечення заходів з переведення Мін’юсту, органів і установ Мін’юсту на режим роботи в умовах особливого періоду;

розробляє нормативно-правові акти, накази, доручення з питань мобілізаційної підготовки;

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 2 готує щорічну доповідь про стан готовності до використання за призначенням запасних пунктів управління Мін’юсту; узагальнює інформацію органів і установ Мін’юсту щодо внесення змін у додаток 20 Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493-р (зі змінами), і подає в установленому порядку пропозиції до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; проводить перевірки стану мобілізаційної готовності органів і установ Мін’юсту;

опрацьовує (узагальнює) звіти органів і установ Мін’юсту про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час;

готує та надсилає узагальнений звіт до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

розробляє та коригує: документи з питань оповіщення в апараті Мін’юсту, органах і установах Мін’юсту, список працівників апарату Мін’юсту, які допускаються до роботи з документами мобілізаційного характеру;

здійснює заходи щодо підготовки запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду та бере участь у проведені перевірок стану їх готовності до використання за призначенням;

розробляє документи мобілізаційного плану (оперативно-мобілізаційні документи) Мін’юсту та забезпечує його (їх) коригування.

Головний

спеціаліст

Соловйов

Сергій

Євгенович

(044)271 16 74

s.soloviov@minjust.gov.ua