Головний спеціаліст з питань територіальної оборони

Основні посадові обов’язки:

забезпечує здійснення заходів з територіальної оборони в територіальних органах Мін’юсту, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання в територіальних органах Мін’юсту, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту заходів правового режиму воєнного стану;

бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту;

організовує і забезпечує в межах повноважень виконання законодавства у сфері оборони; спільно з іншими структурними підрозділами апарату Мін’юсту розробляє заходи щодо переміщення осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, із зон можливого ведення бойових дій. Погоджує відповідні документи з Головним управлінням Національної гвардії України;

узгоджує з Генеральним штабом Збройних Сил України та забезпечує відповідно до повноважень здійснення заходів щодо підготовки системи зв’язку, транспорту, інших об’єктів інфраструктури до територіальної оборони в територіальних органах Мін’юсту, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту;

бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів та інших документів Мін’юсту з питань територіальної оборони; забезпечує розроблення проєкту плану територіальної оборони на особливий період; виконує доручення Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 2 Генерального штабу Збройних Сил України;

використовує відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Державної кримінально-виконавчої служби України, а також відповідно до статей 1.1.11, 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованим у Мін’юсті 14 січня 2021 року за № 52/35674, які мають ступінь секретності «Цілком таємно», «Таємно»;

проводить перевірки з питань територіальної оборони територіальних органів Мін’юсту, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту, надає практичну допомогу з цих питань;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а в разі потреби – припинення роботи Мін’юсту, окремих установ виконання покарань та слідчих ізоляторів в зонах можливого ведення бойових дій;

є відповідальною особою за ведення діловодства в системі електронного документообігу «Megapolis.DocNet».

 

Головний спеціаліст з питань територіальної оборони

 

Безорчук Олег Леонтійович

 

207-03-78

o.bezorchuk@minjust.gov.ua