Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини – це євроінтеграція

Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини є частиною євроінтеграційного курсу України. Перший такий документ було прийнято ще 6 років тому, але за цей час деякі з його положень втратили свою актуальність, з’явились нові виклики. Крім того, завершилась дія плану заходів з його реалізації.Тому упродовж останніх двох років фахівці Мін’юсту активно працювали над розробкою нової Нацстратегії. 24 березня цього року Указом Президента було затверджено оновлену Стратегію.

Принципово змінилася структура Стратегії. Наразі кожен стратегічний напрям містить:

  • завдання, спрямовані на досягнення відповідної стратегічної цілі;
  • очікувані результати;
  • індикатори, які вимірюватимуть прогрес виконання Стратегії.

Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством. Національна стратегія визначає 27 стратегічних напрямів, які охоплюють широкий спектр питань у сфері прав людини та визначають пріоритетні завдання держави у відповідних сферах. Цей документ слугуватиме основою для подальшої скоординованої діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства задля покращення забезпечення прав людини в Україні.

Серед пріоритетних напрямків нової Стратегії - забезпечення права на справедливий суд, забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань, запобігання та протидія дискримінації, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, запобігання тапротидія домашньому насильству, забезпечення прав дитини, прав ветеранів війни, прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. Окрім того, додано нові напрямки, зокрема подолання негативних наслідків збройного конфлікту, забезпечення та захист прав осіб, які проживають у населених пунктах у безпосередній близькості до лінії розмежування, забезпечення екологічних прав, забезпеченнядотримання прав людини в процесі ведення господарської діяльності. Також одним із ключових напрямків Національної стратегії є створення інклюзивного суспільства та рівних умов для всіх. Так, новий документ передбачає забезпечення інклюзивного та доступного судового процесу та безперешкодної участі у виборчому процесі осіб з інвалідністю

Для реалізації Стратегії Мін’юстом разом з іншими органами державної влади за участі громадськості та міжнародних організацій було розроблено відповідний план дій, який було затверджено Кабміном 23 червня 2021 року.

Новий план дій буде впроваджуватися впродовж трьох років та передбачає майже 100 заходів з реалізації нової Стратегії.

У травні 2021 року Кабінет Міністрів Україні  створив міжвідомчу робочу групу, яка буде оцінювати прогрес реалізації Національної стратегії, виявлятиме причини проблем у сфері прав людини та пропонуватиме невідкладні заходи для реалізації Стратегії. До складу робочої групи входять представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також представники інших державних органів, установ та організацій, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, народні депутати України, представники громадських об’єднань, наукових установ та міжнародних організацій в Україні. До складу міжвідомчої робочої групи також увійшли представники ПРООН в Україні, Консультативної місії ЄС в Україні.  

Національна стратегія та План дій - це результат співпраці з понад 300 представниками органів державної влади, громадських та міжнародних організацій.