Інформація щодо результатів проведення Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні

У січні 2019 року Міністерство юстиції розпочало роботу над імплементацією Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини в Україні (English version below).

Керівні принципи належать до системи норм т. зв. «м’якого права» та декларують визнання того, що діяльність бізнес-структур може потенційно мати негативний вплив на права людини. Керівні принципи стали першим міжнародним документом, який визнав бізнес носієм обов’язків у сфері прав людини поряд із державою та квазідержавними утвореннями.

Документ встановлює, що:

  • держави мають обов’язок захищати від порушень прав людини з-боку бізнесу;
  • бізнес-структури мають обов’язок поважати права людини;
  • постраждалі від таких порушень мають право на доступ до ефективних засобів правового захисту.

Ініціюючи процес імплементації Керівних принципів ООН в сфері бізнесу та прав людини в Україні, Міністерство юстиції слідує позитивному прикладу багатьох країн світу, у тому числі Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Грузії, Латвії та ін.

Задля того, щоб імплементація Керівних принципів була обґрунтованою та базувалась на аналізі реальної ситуації з дотриманням прав людини у підприємницькій діяльності в Україні, її першим кроком стало проведення Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини (т. зв. National Baseline Assessment on Business and Human Rights або NBA).

NBA було проведено за методологією Данського інституту з прав людини. Підготовку тексту дослідження здійснювали колеги з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за участі профільних громадських організацій. Координацію дослідження здійснював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту.

Дослідження здійснювалось на основі аналізу чинного законодавства, практики його застосування, державної політики та практичних кейсів на предмет їх відповідності міжнародним стандартам у сфері бізнесу та прав людини.

Крім того, для цілей NBA було проведено опитування представників бізнес-спільноти. Опитування мало на меті з’ясувати фактичний стан дотримання прав людини українською бізнес-спільнотою та виявити перешкоди, які заважають їй у цьому. Участь в опитуванні прийняли близько 30 компаній з різних секторів економіки та регіонів України.

Підготовлений за результатами проведеного дослідження аналітичний звіт містить висновки щодо стану імплементації Керівних принципів в Україні, виявлених прогалин у законодавстві та державній політиці, а також відповідності практик ведення бізнесу стандартам корпоративної відповідальності у сфері прав людини.

Документ має стати платформою для подальшої імплементації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини в Україні.

 

Завантажити резюме Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні (українською та англійською мовами), а також повний текст дослідження можна за посиланнями:

Резюме Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні (українською мовою)

Резюме Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні (англійською мовою)

Повний текст Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні

 

Надіслати свої коментарі до тексту Національного оцінювання можна на електронну адресу: zvt@minjust.gov.ua

Доступ до опитувальника для бізнес-спільноти за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4lDI-cA1x57HaYwsKrC4JirLS3wU6iz0Woy9mzKd1s-shgw/viewform

 

In January 2019 the Ministry of Justice initiated implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (the UNGPs) in Ukraine.

Adopted by the UN Human Rights Council resolution 17/4 of 16 June 2011, the UNGPs is a soft law framework stating that business actors can potentially influence human rights and therefore:

- States have an obligation to protect human rights from violations conducted by businesses;

- Businesses have an obligation to respect human rights;

- Victims of human rights violations conducted by business actors have a right to access to effective remedy.

The UNGPs implementation process in Ukraine follows the examples of other countries around the globe, including Georgia, Latvia, Germany, Netherlands, Switzerland and others, and the United Nations best practice guide.

In order to make UNGPs implementation process in Ukraine more comprehensive and evidence-based, the Directorate has launched conducting the National baseline assessment on business and human rights (the NBA) as its first step. The NBA was conducted by the representatives of the Yaroslav Mudryi National Law University in cooperation with Labor Initiatives NGO, Fulcrum UA NGO, Human Rights Information Centre NGO, National Assembly of people with disabilities NGO, and United Nations Global Compact Ukraine. The Directorate coordinated the research process.

The research was conducted in accordance with the methodology of the Danish Institute for Human Rights mainly by examining national legislation, public policies and practical cases. A separate part of the NBA is a survey for Ukrainian businesses, launched by the Directorate to ask them what the relevance of human rights in their operations is. About 30 companies representing different regions of Ukraine and sectors of the economy have taken part in the survey.

 

To download the Executive Summary of the National Baseline Assessment on Business and Human Rights please click the link below:

Executive Summary of the National Baseline Assessment on Business and Human Rights (in English)

 

Please forward your comments regarding the NBA to zvt@minjust.gov.ua

To fill out the questionnaire on Business and Human Rights for businesses please click to the link below:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_gzBsEDss9wz81JRhT7vphoD-psvHbiguOPggd2-chovrag/viewform

 

Практики імплементаціі