Протокол зустрічі 16/07/2020 - 14:00-15:40

Minutes of the meeting / Протокол зустрічі

Meeting agenda (Annex 1)

Порядок денний зустрічі (додається)

List of participants (Annex 2)

Список учасників (додається)

Meeting Summary:

During the meeting participants expressed the importance of establishing a Working Group (WG) on Justice and Rule of Law for coordination of international technical assistance (ITA) with the reform priorities and plans.

The meeting resulted in the following:

·         The structure of WG on Justice and Rule of Law has been accepted as a basis (with the possibility of editing in accordance with the submitted suggestions and comments) (Annex 1). The structure of WG includes following sub-groups: “Judicial sub-group”, “E-justice sub-group”, “Criminal justice sub-group”, “Private Legal Professions’ sub-group”, “Penitentiary sub-group”, “Juvenile justice sub-group”;

·         The Office of Prosecutor General has expressed a position on the impossibility of becoming ing the body responsible for the functioning of the Criminal justice sub-group. The issue remains open at present and is to be finalized in working level consultation.

·         The Regulation of WG on Justice and Rule of Law has been approved (Annex 2);

·         The participants of the meeting exchanged information on the current state of ITA provided in the sector of Justice in line with the strategic priorities of the Ministry of Justice of Ukraine (as reflected in the Government Program of Activities) and agreed on proposed sectoral reform tasks in reforming the mentioned sphere.

The participants of the meeting on behalf of DPs informed Ukrainian side on the state of cooperation and possible further steps towards such cooperation, in particular in the areas of justice, electronic justice, criminal justice, electronic notary, etc.

·         In order to ensure effective functioning of the WG on Justice and Rule of Law members of the WG were given the task of submitting by e-mail to MoJ:

-          proposals on the WG work plan in accordance with the form all members will be provided by official letter, by August, 04, 2020;

-          suggestions on participance in thematic subgroups by August, 04, 2020.

Резюме зустрічі:

Під час зустрічі, учасниками засідання було висловлено важливість започаткування галузевої робочої групи «Правова держава, юстиція» для координації міжнародної технічної допомоги, зокрема з пріоритетами реформ та планами. За результатами засідання, було відзначено наступне:

·         взято за основу  структуру галузевої робочої групи «Правова держава, юстиція» (із можливістю її редагування відповідно до наданих пропозицій і зауважень) (далі – ГРГ), що додається. У структурі ГРГ було створено такі тематичні підгрупи: «Правосуддя», «Електронне правосуддя», «Кримінальна юстиція», «Приватні юридичні професії», «Пенітенціарних установ», «Ювенальна юстиція»;

·         Офіс Генерального прокурора висловив позицію щодо неможливості бути відповідальним органом за діяльність тематичної підгрупи «Кримінальна юстиція». На разі зазначене питання залишається відкритим та доопрацьовується на робочих консультаціях;

·         затверджено Регламент роботи галузевої робочої групи «Правова держава, юстиція», що додається;

·         учасники засідання обмінялись інформацією про поточний стан МТД, що надається в секторі юстиції відповідно до стратегічних пріоритетів Міністерства юстиції України (як це відображено в Програмі діяльності Уряду), а також узгодили пропозиції щодо завдань проведення реформ у відповідній галузі;

·         сторона ПР ознайомила українську сторону із станом співробітництва та щодо можливих подальших кроків такого співробітництва;

·         з метою налагодження ефективної роботи галузевої робочої групи «Правова держава, юстиція» членам галузевої робочої групи «Правова держава, юстиція» запропоновано надати до Мін’юсту:

-          до 04 серпня 2020 року пропозиції щодо плану роботи галузевої робочої групи «Правова держава, юстиція» електронною поштою за формою, яка буде надіслана усім членам офіційним листом;

-          до 04 серпня 2020 року надати пропозиції до складу тематичних підгруп на електронну пошту.

Drafted by: Viktor Gorlenko – Head of Donor Coordination Expert Group of Directorate for Strategic Planning and European Integration of Ministry of Justice of Ukraine.

 

Approved by:

1. Valeria Kolomiets – Deputy Minister on  European Integration.

2. Manfredas Limantas –  Sector Manager for Rule of Law and Anti-Corruption with the EU Delegation to Ukraine.

2. Ann Hopper –  Deputy Director of the Office of Democracy and Governance at USAID Mission to Ukraine and Belarus.

Date: 20.07.2020.

Підготовлено: Віктор Горленко – керівник експертної групи координації донорської допомоги Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України.

Погоджено:

1. Валерія Коломієць – заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

2. Манфредас Лімантас – менеджер сектору верховенства права і антикорупційної політики Представництва ЄС в Україні

3. Анна Хоппер – заступник директора відділу з демократії та урядування Регіональної місії USAID в Україні та Білорусі.

Дата: 20.07.2020.