Національна стратегія у сфері прав людини

24 березня 2021 року Президент України підписав Указ № 119/2021, яким затвердив нову Національну стратегію у сфері прав людини.

Реалізація Національної стратегії буде здійснюватися за 27 стратегічними напрямами, серед яких, зокрема: забезпечення права на життя; запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми; забезпечення права на справедливий суд; забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань; запобігання та протидія дискримінації; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; протидія домашньому насильству; забезпечення прав корінних народів і національних меншин; забезпечення прав дитини, екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. Відновлення прав осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації частини території України; забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей; подолання негативних наслідків конфлікту, спричиненого збройною агресією Російської Федерації, тощо.

Ефективна реалізація Національної стратегії сприятиме, зокрема, прогресу у виконанні міжнародних договорів України у сфері прав людини, у тому числі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій України в міжнародних рейтингах з прав людини.

Результатом реалізації Національної стратегії має стати запровадження системного підходу до забезпечення прав і свобод людини, узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства та бізнесу, створення в Україні ефективного механізму реалізації та захисту прав і свобод людини.

З метою ефективної реалізації Національної стратегії, у червні 2021 року Уряд своїм розпорядженням № 756-р затвердив План дій на 2021–2023 роки.

Хочемо підкреслити, що План дій повною мірою не охоплює всі завдання стратегічних напрямів Національної стратегії. Оскільки, Національна стратегія є безстроковим стратегічним документом держави, а План дій є строковим (лише на 3 роки). Надалі очікується, що він буде оновлюватися кожні 3 роки з урахуванням ситуації з правами людини в Україні.

 

Текст Національної стратегії українською мовою за посиланням:

Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021

 

Текст Національної стратегії англійською мовою за посиланням:

National Human Rights Strategy, approved by the Decree of the President of Ukraine No 119/2021

 

Методологія проведення оцінки прогресу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини

 

Аналітичні звіти про стан виконання Національної стратегії у сфері прав людини