Нормативно-правові акти щодо діяльності громадських об'єднань у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Частиною першою статті 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (далі – Закон) передбачено, що органами, установами та організаціями, наділеними повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, є громадські об'єднання.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, зокрема, співпрацюють з громадськими об'єднаннями та іноземними неурядовими організаціями щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Відповідно до статті 14 Закону громадські об’єднання та іноземні неурядові організації можуть, зокрема, брати участь у розробці рішень, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Водночас, пунктами 4, 7 Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997, передбачено, що за ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських об’єднань може проводитися громадська гендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів.

Для проведення гендерно-правової експертизи законодавства Мін'юст може залучати в установленому порядку фахівців державних органів, підприємств, установ, організацій, а також представників наукових установ, громадських об'єднань та міжнародних організацій (за згодою).

Крім того, пунктом 4 вказаної постанови Кабінету Міністрів України рекомендовано фізичним, юридичним особам та громадським об’єднанням під час проведення громадської гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів керуватися висновком про проведення гендерноправової експертизи проекту нормативно-правового акта за формою згідно з додатком 2 до Порядку, затвердженим цією постановою.

 

Висновок про проведення гендерно-правової експертизи проекту нормативно-правового акта