Орієнтовний план Міністерства юстиції проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Заступник Міністра

___________ Ігор БОНДАРЧУК

“ ___ ” ___________ 2014 року

 

Орієнтовний план
Міністерства юстиції проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

№ з/пПитання або проект рішення, нормативно-правового акту, яке планується винести на обговоренняЗахід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю (пп. 11-13, 16, 22 Порядку)Строк проведення консультацій (дата або місяць)Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультаційКонтактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
1 2 3 4 5 6
1 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» Електронні консультації Січень Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису Заступник начальника управління – начальник відділу з питань законодавства у сфері електронного цифрового підпису Управління функціонування центрального засвідчувального органу Шостак Ірина Борисівна, тел.486-87-24, i.shostak@minjust.gov.ua
2 Проект акта щодо затвердження концепції стандартизації інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису Засідання за «круглим столом» Лютий Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису Начальник Управління функціонування центрального засвідчувального органу Костенко Олексій Володимирович, тел. 486-87-24, o.kostenko@minjust.gov.ua
3 Реформування системи електронного цифрового підпису з метою забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам застосування електронного цифрового підпису в Європейському Союзі Семінар Березень Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису Начальник Управління функціонування центрального засвідчувального органу Костенко Олексій Володимирович, тел. 486-87-24, o.kostenko@minjust.gov.ua
4 Витрачання бюджетних коштів Міністерством юстиції у 2014 році Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту інформації про витрачання бюджетних коштів Міністерством юстиції у 2014 році Березень Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Заступник директора департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – начальник відділу фінансової звітності підвідомчих установ Крук Оксана Петрівна тел. 271-15-23, buhzvit@minjust.gov.ua

Заступник директора департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – начальник відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади Борковська Ірина Олександрівна тел. 371-15-67, finance@minjust.gov.ua
5 Проект Закону України щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення Публічне громадське обговорення в Міністерстві юстиції проекту Закону шляхом проведення засідання "круглого столу" за участю представників інститутів громадянського суспільства.

Публічне громадське обговорення шляхом електронної консультації з громадськістю на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада"
Березень, квітень Інститути громадянського суспільства та окремі громадяни. Головний спеціаліст Управління конституційного та адміністративного законодавства Клижка Микола Дмитрович, тел. 279-76-78, m.klyzhka@minjust.gov.ua
6 Вивчення проблемних питань у сфері функціонування та розвитку інфраструктури відкритих ключів та створення системи електронних довірчих послуг та надання рекомендацій щодо вирішення таких проблемних питань Засідання Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України Березень, червень, вересень, грудень Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису Начальник Відділу реєстрації, акредитації засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів та переакредитації акредитованих центрів сертифікації ключів Управління функціонування центрального засвідчувального органу Карлаш Віталій Валерійович, тел.486-87-24, v.karlash@minjust.gov.ua
7 Удосконалення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі (затверджені наказом Міністерства юстиції України від 25 лютого 2014 року № 386/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2014 року за № 337/25114) Засідання за «круглим столом» Липень Національна асоціація адвокатів України Начальник Відділу моніторингу якості безоплатної правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги Мітько Вікторія Вікторівна, тел. 486-71-06, viktoria.mitko@legalaid.gov.ua
8. Покращення позиції у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Doing business (Ведення бізнесу)» Засідання робочої групи при Міністерстві юстиції з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства Засідання робочої групи проводиться у разі потреби Кредитори та боржники у процедурах банкрутства Директор Департаменту з питань банкрутства Трегуб Геннадій Іванович, тел. 486-12-73, g.trehub@minjust.gov.ua