Орієнтовний план Міністерства юстиції проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр юстиції України
______________   Петренко П.Д.
(підпис)          (прізвище, ініціали)
«_____» ___________ 2015 року

Орієнтовний план
проведення Міністерством юстиції консультацій з громадськістю на 2016 рік

№ з/пПитання або проект
рішення, нормативно-правового
акта, які плануються винести
на обговорення
Захід, що
проводитиметься у рамках
консультацій з
громадськістю (пп. 11 – 13, 16, 22 Порядку)
Строк проведення
консультацій (дата або місяць)
Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій
Контактні дані особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
1 2 3 4 5 6
1 Витрачання бюджетних коштів Міністерством юстиції у 2015 році Обговорення, Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту інформації про бюджет Міністерства юстиції за 2015 рік Лютий –березень Фізичні та юридичні особи,
їх об’єднання
Заступник директора Департаменту – начальник відділу планування та фінансування видатків органів виконавчої влади
Борковська Ірина Олександрівна,
тел: 271-15-67, finance@minjust.gov.ua;
заступник директора Департаменту – начальник відділу фінансової звітності територіальних органів та підвідомчих установ
Крук Оксана Петрівна,
тел: 271-15-23, buhzvit@minjust.gov.ua
2 Проект Закону України «Про публічні консультації» Електронні консультації Квітень Інститути громадянського суспільства та окремі громадяни Головний спеціаліст Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства
Клижка Микола Дмитрович,
тел: 279-76-78, m.klyzhka@minjust.gov.ua
3 Обговорення питання забезпечення прозорих та швидких процедур публічного продажу (аукціонів) та забезпечення чесної конкуренції щодо автоматизованого продажу майна з метою зменшення корупції та збільшення суми стягнення на користь кредитора Електронні консультації Вересень Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання,
які є учасниками виконавчого провадження
та користувачами СЕТАМ
Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення Департаменту державної виконавчої служби
Мостова Ірина Олександрівна,
тел: 486-03-72,i.mostova@minjust.gov.ua
4 Обговорення можливостей та напрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності процедур примусового виконання рішень Електронні консультації Грудень Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання,
які є учасниками виконавчого провадження
Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення Департаменту державної виконавчої служби
Мостова Ірина Олександрівна,
тел: 486-03-72, i.mostova@minjust.gov.ua
5 Актуальні питання державної реєстрації актів цивільного стану Круглий стіл Грудень Представники Громадської ради при Міністерстві юстиції України, Департаменту державної реєстрації, відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції в областях, у м. Києві Начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації
Дубиківська Ірина Олександрівна,
тел: 233-64-73,i.dubykivska@ddr.minjust.gov.ua
6 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг у державних установах» Електронні консультації Протягом року після прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису Заступник начальника управління –
начальник відділу з питань законодавства
у сфері електронного цифрового підпису
Управління функціонування центрального засвідчувального органу
Шостак Ірина Борисівна,
тел: 486-87-24, i.shostak@minjust.gov.ua
7 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання у разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг центральному засвідчувальному органу» Електронні консультації Протягом року після прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису Заступник начальника управління –
начальник відділу з питань законодавства
у сфері електронного цифрового підпису
Управління функціонування центрального
засвідчувального органу
Шостак Ірина Борисівна,
тел: 486-87-24, i.shostak@minjust.gov.ua
8 Проведення консультацій з громадськістю з питань удосконалення законодавства для підвищення ефективності процедур банкрутства Електронні консультації.
Публічне обговорення
Протягом року Кредитори та боржники в процедурі банкрутства Заступник директора Департаменту – начальник Управління з питань банкрутства Департаменту з питань судової роботи та банкрутства
Моісеєв Юрій Олександрович,
тел: 486-37-14, yu.moiseiev@minjust.gov.ua
9 Проведення консультацій з громадськістю щодо зареєстрованих проектів законів України про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства Електронні консультації.
Публічне обговорення
Протягом року Кредитори та боржники в процедурі банкрутства Заступник директора Департаменту – начальник Управління з питань банкрутства Департаменту з питань судової роботи та банкрутства
Моісеєв Юрій Олександрович,
тел: 486-37-14, yu.moiseiev@minjust.gov.ua
10 Обговорення подальших можливостей та напрацювання пропозицій щодо покращення законодавчого регулювання досудової санації та фінансової реструктуризації та забезпечення її належної імплементації Електронні консультації.

Публічне обговорення
Протягом року Кредитори та боржники в процедурі банкрутства Заступник директора Департаменту – начальник Управління з питань банкрутства Департаменту з питань судової роботи та банкрутства
Моісеєв Юрій Олександрович,
тел: 486-37-14, yu.moiseiev@minjust.gov.ua
11 Обговорення подальших можливостей та напрацювання пропозицій щодо затвердження переліку майна, яке включається до ліквідаційної маси у справі про банкрутство Електронні консультації.
Публічне обговорення
Протягом року Кредитори та боржники в процедурі банкрутства Заступник директора Департаменту – начальник Управління з питань банкрутства Департаменту з питань судової роботи та банкрутства
Моісеєв Юрій Олександрович,
тел: 486-37-14, yu.moiseiev@minjust.gov.ua
12 Проведення консультацій з громадськістю з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Публічне обговорення Протягом року Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання Заступник начальника Управління – начальник відділу розгляду звернень та контролю з питань державної реєстрації Управління державної реєстрації бізнесу Департаменту державної реєстрації
Соколова Анна Олександрівна,
тел: 233-65-04,a.ivashchenko@drsu.gov.ua
13 Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері архівної справи і діловодства Електронні консультації Протягом року Фізичні та юридичні особи, громадські об'єднання без статусу юридичної особи Провідний спеціаліст сектору взаємодії з
Державною архівною службою України Департаменту взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної роботи Юзина Неоніла Миколаївна,
тел: 271-17- 09,n.yuzyna@minjust.gov.ua
14 Участь у семінарах, круглих столах, відеоконференціях з питань державної реєстрації актів цивільного стану Круглий стіл Протягом року Представники Громадської ради при Міністерстві юстиції України Начальник управління нормативно-правового
забезпечення державної реєстрації Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин
Лещенко Анатолій Олексійович,
тел: 233-65-37,lestolik@gmail.com