Орієнтовний план проведення Міністерством юстиції України консультацій з громадськістю на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра юстиції України
______________ Севостьянова Н. І.
(підпис) (прізвище, ініціали)
«_____» ___________ 2016 року

Орієнтовний план
проведення Міністерством юстиції консультацій з громадськістю на 2017 рік

№ з/пПитання або проект
рішення, нормативно-правового
акта
Захід, що
проводитиметься у рамках
консультацій з
громадськістю (пп. 11 – 13, 16, 22 Порядку)
Строк проведення
консультацій (дата або місяць)
Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій
Контактні дані особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
1 2 3 4 5 6
1. Концепція реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України Електронні консультації Січень Особи, узяті під варту,
засуджені,
медичний персонал установ Державної кримінально-виконавчої служби України
Начальник відділу контролю за соціально-небезпечними захворюваннями та санітарно-епідеміологічного нагляду Управління медичного забезпечення
Габорець Тетяна Леонідівна,
тел.: 207-34-35, 0975309464,
gaboretst@ukr.net
2. Проект наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» Електронні консультації Січень-лютий Засуджені, які відбувають покарання в установах виконання покарань Заступник начальника Управління забезпечення нагляду та охорони Департаменту організаційного забезпечення діяльності служб Державної кримінально-виконавчої служби України – начальник відділу забезпечення нагляду за засудженими та особами, взятими під варту Бондаренко Олексій Анатолійович,

тел.: 461-86-17, nadzor_kvs@ukr.net

  1.  

Проблеми із неплатоспроможністю підприємств та шляхи їх вирішення

Електронні консультації Публічне обговорення

Лютий

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, діяльність яких передбачає використання процедур банкрутства

Заступник начальника Управління з питань банкрутства – начальник відділу нормативно-правового забезпечення та методичної роботи Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Сурженко Ольга Володимирівна,

тел.: 486-67-92, o.surzhenko@minjust.gov.ua

 

Голова Комітету з питань правосуддя, експертної діяльності, банкрутства, виконання судових рішень та кримінальних покарань Громадської ради при Міністерстві юстиції

Данішевська Валентина Іванівна,

тел.: 490-65-75, vd@clc.com.ua

 

  1.  

Проект Закону України «Про судово-експертну діяльність»

Електронні консультації Публічне обговорення

Березень

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, діяльність яких передбачає використання висновків судової експертизи

Заступник начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Стельмах Ольга Миколаївна,

тел.: 486-49-63, oltan@minjust.gov.ua

 

Голова Комітету з питань правосуддя, експертної діяльності, банкрутства, виконання судових рішень та кримінальних покарань Громадської ради при Міністерстві юстиції

Данішевська Валентина Іванівна,

тел.: 490-65-75, vd@clc.com.ua

  1.  

Перспективи запровадження інституту саморегулювання діяльності приватних виконавців як інструменту гарантування надання якісних послуг

Електронні консультації Публічне обговорення

Квітень

Приватні виконавці, фізичні та юридичні особи, їх об'єднання,

діяльність яких передбачає використання послуг приватних виконавців

Начальник відділу нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень Управління з питань правосуддя Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки

Левченко Максим Владиславович,

тел.: 279-60-42, m.levchenko@minjust.gov.ua;

 

Голова Комітету з питань правосуддя, експертної діяльності, банкрутства, виконання судових рішень та кримінальних покарань Громадської ради при Міністерстві юстиції

Данішевська Валентина Іванівна,

тел.: 490-65-75, vd@clc.com.ua

  1.  

Виконання у 2017 році Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

Публічні обговорення

Щоквартально

Фізичні та юридичні особи

Заступник директора Департаменту міжнародного права – начальник Управління європейської інтеграції

Сугак Людмила Петрівна,

тел.: 279 75 13, iorg@minjust.gov.ua;

 

провідний спеціаліст Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями

Мельник Віра Іванівна,

тел.: 279 13 67, v.melnyk@ minjust.gov.ua

  1.  

Належне впровадження новел Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства»

Електронні консультації Публічне обговорення

Вересень

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, діяльність яких передбачає використання процедур банкрутства

Заступник начальника Управління з питань банкрутства – начальник відділу нормативно-правового забезпечення та методичної роботи Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Сурженко Ольга Володимирівна,

тел.: 486-67-92, o.surzhenko@minjust.gov.ua

 

Голова Комітету з питань правосуддя, експертної діяльності, банкрутства, виконання судових рішень та кримінальних покарань Громадської ради при Міністерстві юстиції

Данішевська Валентина Іванівна,

тел.: 490-65-75, vd@clc.com.ua

  1.  

Перші результати запровадження інституту приватних виконавців

Електронні консультації Публічне обговорення

Жовтень

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, діяльність яких передбачає використання послуг приватних виконавців

Начальник відділу нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень Управління з питань правосуддя Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки

Левченко Максим Владиславович,

тел.: 279-60-42, m.levchenko@minjust.gov.ua;

 

Голова Комітету з питань правосуддя, експертної діяльності, банкрутства, виконання судових рішень та кримінальних покарань Громадської ради при Міністерстві юстиції

Данішевська Валентина Іванівна,

тел: 490-65-75, vd@clc.com.ua

  1.  

Звіт про виконання у 2017 році Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

Публічні обговорення

До 10 грудня

 

Фізичні та юридичні особи

Заступник директора Департаменту міжнародного права – начальник Управління європейської інтеграції

Сугак Людмила Петрівна,

тел.: 279-75-13, iorg@minjust.gov.ua;

 

провідний спеціаліст Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями

Мельник Віра Іванівна,

тел.: 279-13-67, v.melnyk@ minjust.gov.ua

  1.  

Універсальний періодичний огляд інформації з прав людини в Україні -державі-члені ООН

Публічні обговорення

До 30 листопада

Фізичні та юридичні особи

Заступник директора Департаменту міжнародного права – начальник Управління європейської інтеграції

Сугак Людмила Петрівна

тел.: 279-75-13, iorg@minjust.gov.ua;

 

провідний спеціаліст Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями

Мельник Віра Іванівна,

тел.: 279-13-67, v.melnyk@ minjust.gov.ua