Орієнтовний план проведення Міністерством юстиції України консультацій з громадськістю на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра юстиції України
______________ Бернацька Н. І.
(підпис) (прізвище, ініціали)
«_____» ___________ 2017 року

Орієнтовний план
проведення Міністерством юстиції консультацій з громадськістю на 2018 рік

№ з/п

Питання або проект рішення, нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю (пп. 11 – 13, 16, 22 Порядку)

Строк проведення консультацій (дата або місяць)

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

1

2

3

4

5

6

1         

Проект Закону України щодо забезпечення гарантій ув’язненим отримання копій документів з матеріалів їх кримінальних впроваджень (кримінальних справ), у тому числі для подальшого звернення за захистом своїх прав до міжнародних інстанцій, зокрема до Європейського суду з прав людини

Електронні консультації

Січень-березень

Засуджені, державні органи

Начальник відділу кримінальної юстиції Управління кримінальної юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки

Якимчук Тетяна Іванівна,

тел.: (044) 279-59-10, t.yakymchuk@minjust.gov.ua

2         

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою створення компенсаційних механізмів для потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та неефективне розслідування випадків смерті, посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою та забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість провадження, стороною у якому вона є

Електронні консультації

Січень-березень

Потерпілі, підозрювані/обвинувачені, засуджені, державні органи

Начальник відділу кримінальної юстиції Управління кримінальної юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки

Якимчук Тетяна Іванівна,

тел.: (044) 279-59-10, t.yakymchuk@minjust.gov.ua

3         

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських громадських об’єднань)

Публічне

обговорення

Лютий

Фізичні та юридичні  особи, громадські об’єднання, інші інститути громадянського суспільства

В.о. начальника відділу нормативно-правового забезпечення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права

Горбаченко Оксана Григорівна,

тел.: (044) 233-64-95,

o.horbachenko@drsu.gov.ua

4         

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання»

Електронні консультації

Березень

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання

Начальник управління правового аналізу та експертизи Координаційного центру з надання правової допомоги

Мередова Ганна Хаджикуліївна,

тел.: (044) 486-71-06,

anna.meredova@legalaid.gov.ua

5         

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Публічне

обговорення

Березень

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання та інші заінтересовані особи

Головний спеціаліст відділу з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту публічного права

Суднік Марина Сергіївна,

тел.: (044) 271-15-74,

m.sudnik@minjust.gov.ua

6         

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (щодо запровадження «єдиного вікна» для подання документів щодо реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, державної реєстрації змін до відомостей про них для отримання статусу юридичної особи та статусу неприбуткової організації)

Публічне

обговорення

Травень

Фізичні особи, релігійні організації

В.о. начальника відділу нормативно-правового забезпечення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації Департаменту приватного права

Горбаченко Оксана Григорівна,

тел.: (044) 233-64-95,

o.horbachenko@drsu.gov.ua

7         

Результати реалізації Закону України «Про очищення влади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування у 2017-2018 роках»

Публічне

обговорення

Травень

Фізичні та юридичні особи

Директор Департаменту з питань

люстрації

Задорожна Анастасія Петрівна,

тел.: (044) 233-65-48,

a.zadorozhnia@minjust.gov.ua

8         

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»

Електронні консультації

Червень

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису

Начальник відділу з питань законодавства у сфері електронного цифрового підпису Департаменту приватного права

Шостак Ірина Борисівна,

тел.: (044) 486-87-24,

i.shostak@minjust.gov.ua

9         

Дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» під час проведення конкурсів у новостворених державних органах

Публічне

обговорення

Серпень

Фізичні та юридичні особи

Директор Департаменту з питань люстрації

Задорожна Анастасія Петрівна,

тел.: (044) 233-65-48,

a.zadorozhnia@minjust.gov.ua

10     

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Порядок зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг»

Електронні консультації

Серпень

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких передбачає використання електронного цифрового підпису

Начальник відділу з питань законодавства у сфері електронного цифрового підпису Департаменту приватного права

Шостак Ірина Борисівна,

тел.: 486-87-24,

i.shostak@minjust.gov.ua

11     

Питання визначення доцільності приєднання України до Конвенції про

право, що застосовується до трастів та їхнього визнання

Електронні консультації

Вересень

Юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких пов’язана з інститутом трастів

Заступник начальника Управління – начальник відділу укладення міжнародних договорів Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права

Руда Людмила Романівна,

тел.: (044) 279 72 56,

intreat@minjust.gov.ua

12     

Питання визначення доцільності приєднання України до Конвенції про право, що застосовується

до певних прав щодо цінних паперів, що зберігаються у посередника

Електронні консультації

Жовтень

Юридичні особи, їх об’єднання, діяльність яких пов’язана з правами на цінні папери

Заступник начальника Управління – начальник відділу укладення міжнародних договорів Управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права

Руда Людмила Романівна,

тел.: (044) 279 72 56,

intreat@minjust.gov.ua

13     

Створення законодавчих передумов щодо впровадження електронного моніторингу за суб'єктами пробації (заходи з контролю за місцезнаходженням обвинувачених та засуджених осіб)

Публічне

обговорення

Електронні консультації

Листопад – грудень

Засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до Закону України «Про пробацію» застосовуються наглядові та соціально-виховні заходи

Начальник відділу взаємодії та інформаційного забезпечення пробації Управління моніторингу ефективності пробації Департаменту пробації Крикор'янц Ашот Ардашесович,

тел.: (044) 207-36-42,

a.krykoriants@minjust.gov.ua