Пам’ятка щодо акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, зокрема, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з 24 лютого 2022 року в Україні введено режим воєнного стану.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 209) установлено особливості, з урахуванням яких проводиться/забезпечується державна реєстрація, зокрема, громадських формувань в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування.

Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.

Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 6 – заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи) – обов’язково;

*форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджені наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630;

*можна знайти за посиланням: Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (minjust.gov.ua);

2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації – обов’язково (наприклад: свідоцтво, виписка, тощо);

3) копія установчих документів іноземної неурядової організації – обов’язково (наприклад: статут, положення, тощо);

4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника обов’язково;

5) установчий документ (статут, положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність установчого документа (статуту, положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії) – не є обов’язковим документом;

6) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано – обов’язково;

7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

* за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації справляється адміністративний збір у розмірі 0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та округлюється до найближчих 10 гривень; реквізити для сплати адміністративного збору можна переглянути на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://minjust.gov.ua/ddr/do-uvagy-grom;

8) структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, – у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) немає такої актуальної інформації – обов’язково;

9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента у країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент) - у разі якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації, – обов’язково;

10) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України), – у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі немає такої актуальної інформації – обов’язково, в разі наявності КБВ.

Згідно зі статтею 15 Закону документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію) заява про державну реєстрацію викладається виключно українською мовою;.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Вищезазначені вимоги поширюються на документи, зазначені в пунктах: 2, 3, 4, 6, 9, а також пункті 5 (у разі подання відповідного документа).

У разі подання документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації представництва представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження  (тобто довіреність) від іноземної неурядової організації (оскільки відповідно до Закону заявником є засновник (засновники) або уповноважена ними особа (у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи), а також особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

Звертаємо увагу, що структура власності юридичної особи, що є засновником відокремленого підрозділу, представництва, філії, повинна відповідати вимогам, визначеним у Положенні про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2021 р. за № 768/3639.

Суб’єктом державної реєстрації є Міністерство юстиції України – у разі державної реєстрації, зокрема, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій або представництв, філій іноземних благодійних організацій (абз. 2 п. 14 ч. 1 статті 1 Закону).

Постановою № 209 установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування  державна реєстрація громадських формувань проводиться/забезпечується з урахуванням таких особливостей:

  • адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій або представництв, філій іноземних благодійних організацій, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, у тому числі за державну реєстрацію змін до відомостей про таких суб’єктів, що передбачають включення до предмету їх діяльності надання такої допомоги;

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до Міністерства юстиції України за тел.: (044)233-65-34, (044)233-66-54, +38(095)7545027.

Враховуючи, що відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації вноситимуться до Реєстру громадських об’єднань, просимо звернути увагу:

* Найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні має складатися з: визначення «відокремлений підрозділ» або «представництво» або «філія» + найменування іноземної неурядової організації + в Україні.

*Найменування іноземної неурядової організації, найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації, ПІБ керівника мають бути узгодженими та викладені однаково в усіх документах.

*Назва керівного органу іноземної неурядової організації має бути узгодженою та однаковою в усіх документах відповідно до установчих документів іноземної неурядової організації.

*Мета діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації, яка зазначається у Заяві, має відповідати меті діяльності, зазначеній в установчому документі (статут, положення) іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (в разі його подання).

Рекомендуємо рішення та довіреність на ім’я керівника зробити у двох примірниках, оскільки один пакет документів (оригінали) подається до реєструючого органу, а інший буде доцільно залишити для відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації для здійснення подальшої діяльності на території України.

Питання – відповіді:

  1. Чи потрібно у рішенні про створення визначати адресу місцезнаходження?

Місцезнаходження обов’язково зазначається у заяві (форма 7) та буде внесено до Реєстру громадських об’єднань. У Рішенні зазначати не обов’язково. Проте, якщо в рішенні про створення визначається адреса місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, то вона має співпадати з тією, яка зазначається у заяві.

  1. Чи можна розділити рішення на два окремих: про створення та про призначення керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації?

Законом передбачено подання рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника. Отже, рішення подається як один документ та не може бути розділений на два окремих.

  1. Чи потрібно приймати окреме положення про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації або представництво, філію іноземної благодійної організації?

Тільки у разі, якщо наявність установчого документа (статуту, положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії. Отже, приймати окреме положення про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації або представництво, філію іноземної благодійної організації не обов’язково.

  1. Чи потрібно уповноважувати особу на представництво, укладання договорів, відкриття рахунків?

Одним із обов’язкових документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації  є довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано. Зауважуємо, що в зазначеній довіреності на ім’я керівника бажано передбачити всі повноваження, що можуть бути необхідні для діяльності відокремленого підрозділу або представництва, філії на території України.

  1. Чи можуть документи для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації подаватися представником, а не керівником відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації?

Так. У разі подання документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або представництва, філії іноземної благодійної організації представником додатково подається довіреність від іноземної неурядової організації на уповноваження представника для здійснення державної реєстрації (це не обов’язково може бути керівник відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації) – поширюються вимоги статті 15 Закону.

 

Департамент державної реєстрації

Станом на 13 грудня 2023 року