Помилка в актових записах цивільного стану: як внести зміни?

Інколи буває, що помилка в одній літері у паспорті, свідоцтві про народження, інших документах у написанні імені, прізвища, дати чи місця народження призводить до величезних труднощів під час оформлення спадщини, укладанні угод та в інших життєвих ситуаціях. Що робити у таких випадках?

Для того, аби виправити помилку в актових записах цивільного стану, треба звернутися до відділу ДРАЦС за місцем проживання чи реєстрації  із заявою. Звертатися можуть особи, щодо яких складено актовий запис, один з батьків, опікун, піклувальник дитини; опікун недієздатної особи, спадкоємці померлого, представники органу опіки та піклування при здійсненні повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подачу такої заяви.

До заяви потрібно додати:

- свідоцтва,  у яких  зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;

- інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті. Це можуть бути:

- повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови у цьому. 

За результатами перевірки зібраних документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін або про відмову в цьому. В останньому випадку – чітко зазначаються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження у судовому порядку.

Якщо актовий запис, в який треба внести зміни, знаходиться в іншому відділі ДРАЦС, то справа надсилається до даного відділу ДРАЦС для виконання.

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк. За наявності поважних причин цей строк продовжується, але не більше ніж на 3 місяці.

Підставою для внесення змін до актових записів також може бути рішення суду, в якому зазначено, які саме зміни необхідно внести до актового запису про народження.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану видається нове свідоцтво, на якому робиться напис “Повторно”.