Порядок надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

26.12.2022

В Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Реєстр), містяться відомості про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство та інші відомості з питань банкрутства.

Наразі обмежено доступ до онлайн-сервісу з надання інформаційних довідок з Реєстру і запроваджено надання відомостей у формі інформаційного листа за відповідним запитом (відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.06.2022 № 2513/5).

Інформація про порядок надання відомостей з Реєстру та адреси міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України для направлення запитів на отримання відомостей з Реєстру розміщена в рубриці НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ / БАНКРУТСТВО.

Відомості з Реєстру надаються в оперативному порядку з дотриманням черговості надходження відповідних запитів.

Звертаємо увагу запитувачів, що відповідно до встановленого порядку, запити про надання відомостей у формі інформаційного листа з Реєстру надсилаються до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація.

Мін'юстом надаються відповідні відомості з Реєстру лише за запитами щодо отримання відомостей про декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

Направлення до Міністерства юстиції запитів, які в установленому порядку підлягають опрацюванню відповідними міжрегіональними управліннями Мін'юсту, призводить до збільшення строку надання інформаційних листів з відомостями з Реєстру, оскільки такі запити скеровуються за належністю до відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

* У разі внесення змін до законодавства Порядок може бути змінено.