Порядок видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

08.09.2022

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон), Державний реєстр актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) – це державна електронна інформаційна система, яка містить відомості про акти цивільного стану, зміни, що вносяться до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання і відомості про видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та про видачу витягів з нього.

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007  № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян», видача витягів з Реєстру здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану, плата за видачу яких становить 73 грн.

Особа має право звернутися за витягом з Реєстру незалежно від місця її проживання та реєстрації акту цивільного стану (пункт 5 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого вищезазначеною постановою (далі – Порядок)).

Фізична особа при досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи (пункт 13 Порядку).

Видача витягів з Реєстру здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану при підтвердженні права особи на отримання даних документів та, в окремих випадках, родинних відносин між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану (пункт 9 розділу І Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2000  а № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010  № 3307/5) (далі – Правила).

Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребовуються через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також через Міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою (установленого зразка), підписаною особою, яка витребовує документи (пункт 7  розділу ІV Правил).

Водночас інформуємо, що законодавством України не передбачено видачу документів про державну реєстрацію актів цивільного стану в електронному вигляді.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» забезпечено можливість подання фізичними особами заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в електронній формі з використанням функціональних можливостей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Відповідні заяви повинні містити електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, фізичної особи або бути підписаними під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (пункт 4 розділу I Порядку розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2015 № 1187/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.07.2015 за № 813/27258). 

До заяв про видачу витягу з Реєстру додаються відскановані копії паспорта, паспортного документа, документів, що підтверджують право особи на отримання відповідного свідоцтва, та, в окремих випадках, родинні відносини між заявником та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.

Ураховуючи викладене, заявник може подати заяву про видачу витягу з Реєстру на Порталі Дія (https://diia.gov.ua) та за результатами її розгляду одержати відповідний документ у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву, або за допомогою сервісу доставки оператора поштового зв’язку Укрпошта в межах області за місцем розташування відділу ДРАЦС.

* У разі внесення змін до законодавства консультація буде вважатися недійсною