Порядок виходу із засновників ГО

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначені Законом України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон).

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Згідно з частиною п’ятою статті 1 Закону громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону встановлено, що повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.

Згідно з частиною першою статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон1) відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Дія Закону1 поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону1 суб’єктом державної реєстрації є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (у разі державної реєстрації, зокрема, громадських об’єднань).

Реєстраційну дію щодо виключення відомостей про засновників громадської

організації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) може бути проведено на підставі документів, передбачених частиною четвертою статті 17 Закону1, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Перелік документів, який має подаватися для проведення відповідної реєстраційної дії, має включати такі документи, як:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (з 1 травня 2023 року форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, викладено у новій редакції);

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (такий документ має містити рішення щодо виключення з Єдиного державного реєстру відомостей про всіх засновників такого формування, а не щодо одного чи кількох з них);

реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору.

Звертаємо увагу, що рішення уповноваженого органу стосовно внесення змін до відомостей про громадське формування, які містяться в Єдиному державному реєстрі, має бути прийняте в порядку, визначеному статутом такого громадського формування, та відповідати вимогам, установленим статтею Закону1.

Разом з тим зауважуємо, що згідно з абзацом першим та другим частини другої статті 4 Закону1 державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

За наказом Міністерства юстиції України державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, у визначених випадках може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом першим цієї частини, або незалежно від місцезнаходження юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України.

Так, згідно з абзацом першим підпункту 1 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України 25.11.2016 № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 р. за № 1528/29658 (далі – Наказ), установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, зокрема, державна реєстрація юридичної особи та громадського формування, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, проводиться незалежно від місцезнаходження такої юридичної особи та громадського формування.

Отже, для державної реєстрації виключення відомостей про засновників громадської організації з Єдиного державного реєстру подається до територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідний перелік документів, передбачених частиною четвертою статті 17 Закону, з урахуванням положень Наказу.

Інформація станом на 02 травня 2023 року