Про Директорат

Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки у Міністерстві юстиції України створено новий структурний підрозділ - Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.

Основні завдання цього підрозділу:

 • стратегічне планування діяльності Мін’юсту, удосконалення такого планування;
 • координація роботи інших структурних підрозділів апарату Мін’юсту, територіальних органів та підвідомчих установ щодо забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мін’юсту та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням держави;
 • координація в межах компетенції діяльності Мін’юсту з питань європейської інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями;
 • забезпечення формування та координація державної політики у сферах компетенції Мін’юсту щодо її цифровізації з використанням сучасних технологій та інновацій;
 • забезпечення узгодженості бюджетного планування зі стратегічними пріоритетами, визначеними Мін’юстом;
 • координація та моніторинг міжнародної технічної допомоги та організація співробітництва з донорами та іншими міжнародними партнерами щодо міжнародної технічної допомоги;
 • забезпечення формування, моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної правової політики у сфері прав людини;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання державної правової політики у сфері компетенції Директорату.

 

До складу Директорату входять 5 експертних груп:

 • Експертна група із стратегічного та операційного планування;
 • Експертна група з євроінтеграції та координації політик;
 • Експертна група координації донорської допомоги;
 • Експертна група з цифрових рішень та юридичного дизайну;
 • Експертна група з прав людини.