Про Директорат

Директорат правосуддя та кримінальної юстиції створений відповідно до Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р).

 

МІСІЯ ДИРЕКТОРАТУ: Підвищення ефективності державної правової політики у сфері правосуддя та кримінальної юстиції

 

Основними завданнями Директорату є:

- забезпечення формування державної політики та визначення стратегічних напрямів організації державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері його компетенції, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;

- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;

- здійснення моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері відання Директорату;

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері його компетенції.

 

Директорат очолює:

 

Олійник Олександр Миколайович

тел.: 279-33-46    justice@minjust.gov.ua

 

Положення про Директорат