Протокол Установчих зборів від 29.08.2017

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України

Дата та час проведення: 29 серпня 2017 року, 11.00

Місце проведення: м. Київ, пров. Рильський, 8 А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Вступне слово Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича.
 2. Відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи. Доповідач: Орловський О.С.
 3. Затвердження Порядку денного і Регламенту установчих зборів. Доповідач: Орловський О.С.
 4. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Доповідач Пушина Н.Л.
 5. Обрання лічильної комісії установчих зборів. Доповідач: Орловський О.С.
 6. Обрання голови та секретаря установчих зборів. Доповідач Орловський О.С.
 7. Інформація голови Громадської ради попереднього складу про її діяльність. Доповідач: Орловський О.С.
 8. Визначення та затвердження установчими зборами граничного кількісного складу членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки. Доповідач: Орловський О.С.
 9. Проведення виборів кандидатів у члени Громадської ради при Міністерстві юстиції України на 2017 – 2019 роки шляхом рейтингового голосування. Доповідач: Орловський О.С.
 10. Оголошення підсумків голосування щодо обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Доповідач: голова лічильної комісії установчих зборів, Сільванович С.В.
 11. Закриття зборів, заключне слово голови установчих зборів Орловського О.С.

ПРИСУТНІ:

Представники інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), внесені до Списку кандидатів до нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України, які прибули на установчі збори та успішно пройшли процедуру реєстрації, отримавши від мандатної комісії мандат для голосування, члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів, представники Міністерства юстиції України, представники засобів масової інформації.

Кворум є.

 1. СЛУХАЛИ: Вступне слово Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича.

ВИСТУПИЛИ:

Петренко Павло Дмитрович, Міністр юстиції України, який відкрив Установчі збори, привітав учасників зборів, наголосив на максимальній відкритості Міністерства юстиції до співпраці із громадськістю, підкреслив важливу роль Громадської ради, поінформував присутніх про нові напрямки діяльності та зміни у Міністерстві та органах юстиції.

Орловський О.С., уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів, який подякував Міністру юстиції України за довіру, наголосив на актуальних питаннях, у вирішенні яких сподівається на досягнення успіху, а також у плідній співпраці новообраної Громадської ради та Міністерства юстиції України (далі – Громадська рада).

 1. СЛУХАЛИ: Відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів, який доповів, що в залі присутні 91 представник ІГС, які внесені до Списку кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України, прибули на установчі збори та успішно пройшли процедуру реєстрації, отримавши від мандатної комісії мандат для голосування, а також декілька членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів, представники Міністерства юстиції України, представники засобів масової інформації. Кворум є. Запропонував установчі збори для формування нового складу Громадської ради вважати відкритими.

 1. СЛУХАЛИ: Затвердження Порядку денного і Регламенту установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів, який запропонував затвердити Порядок денний та Регламент проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України 29 серпня 2017 року в наступній редакції:

 1. Вступне слово Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича.
 2. Відкриття установчих зборів уповноваженим представником Ініціативної групи. Доповідач: Орловський О.С.
 3. Затвердження Порядку денного і Регламенту установчих зборів. Доповідач: Орловський О.С.
 4. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Доповідач: Пушина Н.Л.
 5. Обрання лічильної комісії установчих зборів. Доповідач: Орловський О.С.
 6. Обрання голови та секретаря установчих зборів. Доповідач: Орловський О.С.
 7. Інформація голови Громадської ради попереднього складу про її діяльність. Доповідач: Орловський О.С.
 8. Визначення та затвердження установчими зборами граничного кількісного складу членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки. Доповідач: голова установчих зборів.
 9. Проведення виборів кандидатів у члени Громадської ради при Міністерстві юстиції України на 2017 – 2019 роки шляхом рейтингового голосування. Доповідач: голова установчих зборів.
 10. Оголошення підсумків голосування щодо обрання членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Доповідач: голова лічильної комісії установчих зборів.
 11. Закриття зборів, заключне слово голови установчих зборів. Доповідач: голова установчих зборів.

Регламент проведення установчих зборів з формування Громадської ради при Міністерстві юстиції України:

Реєстрація учасників: 29 серпня 2017 року з 10.00 до початку проведення голосування за обрання членів Громадської ради.

 1. В установчих зборах з формування нового складу Громадської ради беруть участь представники ІГС, які прибули на установчі збори та внесені до Списку кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України, члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів, представники Міністерства юстиції України, представники засобів масової інформації, які пройшли у встановленому порядку акредитацію.
 2. Право голосу на установчих зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які прибули на установчі збори та внесені до Списку кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України, зареєструвались для участі в установчих зборах та отримали мандати і бюлетені для голосування.
 3. Зборами ухвалюється ліміт часу на розгляд таких питань:

вступне слово представника Міністерства юстиції України – до 5 хвилин;

відкриття установчих зборів уповноваженим представником ініціативної групи – до 5 хвилин; виступи — до 3 хв.; повторні виступи — до 1 хв.; інформації – до 1 хв.; для запитань – до 1 хв.; для звіту Ініціативної групи про проведену роботу – до 7 хв.; для рейтингового голосування за обрання членів Громадської ради шляхом заповнення бюлетеня для голосування – час не обмежується; для повторного відкритого голосування (у разі необхідності), що здійснюється за піднятою з мандатом рукою, – до 30 хв.

 1. Пропозиції щодо надання слова для виступу з місця чи репліки можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я голови зборів, так і за піднятою з мандатом рукою, по черзі їх надходження. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування в порядку надходження.
 2. Підбиття підсумків голосування відбувається членами лічильної комісії безпосередньо під час проведення установчих зборів.
 3. Загальна тривалість процедури підбиття підсумків голосування, оголошення результатів виборів, затвердження змісту протоколу лічильної комісії щодо голосування по кожному кандидатові – до 60 хвилин.
 4. Установчі збори проводяться без перерви.

ВИРІШИЛИ:

3.1) Затвердити Порядок денний та Регламент проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України 29 серпня 2017 року в запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

 1. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

ВИСТУПИЛИ:

Пушина Н.Л., секретар ініціативної групи, яка звітувала перед присутніми про результати роботи Ініціативної групи з підготовки установчих зборів та поінформувала: про склад ініціативної групи, кількість проведених засідань, етапи роботи ініціативної групи, перелік документів, що були розроблені та затверджені ініціативною групою, а також про результати розгляду документів та відбір кандидатів, допущених до участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Зокрема повідомила, що Ініціативною групою була обрана мандатна комісія у складі: Пушина Н.Л. – голова мандатної комісії установчих зборів, Гочарук В.В. – Секретар мандатної комісії; Тамаєва В.Р., Папач П.П., Чернін Я.О., Юрчик С.В., Сільванович С.В. – члени мандатної комісії установчих зборів.

Підсумовуючи зазначила, що всього на розгляд до ініціативної групи надійшло 105 заяв з документами від ІГС. Членами ініціативної групи було проведено розгляд документів, поданих ІГС для участі їхніх представників в установчих зборах з метою формування Громадської ради, на предмет їх відповідності вимогам, встановленим Типовим положенням та складено перелік ІГС, із них: 3 ІГС не було прийнято до розгляду документів у зв’язку із поданням їх після спливу встановленого строку подання – 18:00 год. 31.07.2017; у документах 31 ІГС було виявлено невідповідності, їм направлено листи та повідомлено електронною поштою про усунення недоліків до 17:00 год. 19.08.2017. При цьому: 29 ІГС недоліки усунули, 2 ІГС – не усунули. Таким чином, 100 представників ІГС допущено до участі в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України на 2017-2019 роки (Звіт Ініціативної групи додається).

ВИРІШИЛИ:

4.1) Звіт Ініціативної групи про проведену роботу щодо підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України взяти до уваги.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

 1. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів, який запропонував відповідно до Порядку денного обрати лічильну комісію установчих зборів.

Пушина Н.Л., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 15 осіб з присутніх представників ІГС, а також зазначила, що відповідно до установленого Порядку проведення установчих зборів уповноважених представників ІГС, будь-який уповноважений представник ІГС, допущений до участі в установчих зборах, має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу органів установчих зборів. Вона запропонувала Сільвановича С.В. для включення його кандидатури та обрання до складу лічильної комісії. Крім того запропонувала іншим представникам ІГС вносити установчим зборам персональні кандидатури для обрання до складу лічильної комісії, у тому числі шляхом самовисунення.

ВИРІШИЛИ:

5.1) Обрати лічильну комісію у кількісному складі – 15 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

5.2) Обрати лічильну комісію у персональному складі: Сільванович С.В., Юрчик С.В., Гвоздецька О.М., Приходько Р.В., Готунок М.І., Бідний В.В., Фекете Й.Й., Чернін Я.О., Петрик Є.О., Самонь В.М., Козак М.М., Жданова Ю.П., Ісакович Б.М., Бойченко Г.В., Цирулевська М.В.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

 1. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., уповноважений представник ініціативної групи на відкриття установчих зборів.

Пушина Н.Л., секретар ініціативної групи, яка поінформувала, що члени ініціативної групи визначили та пропонують представників ініціативної групи для обрання їх до складу керівних та робочих органів установчих зборів в особі: Орловський О.С. – голова установчих зборів, Пушина Н.Л. – секретар установчих зборів, а також запропонувала представникам ІГС – учасникам установчих зборів висловлювати свої пропозиції щодо інших кандидатур.

Сільванович С.В., представник громадської організації «Антикорупційний громадянський рух «Україна – Європейський вибір», який запропонував обрати керівні та робочі органи установчих зборів у складі: Гончарук В.В. – голова установчих зборів, Пушина Н.Л. – секретар установчих зборів.

Орловський О.С., який запропонував, у зв’язку з тим, що секретарем установчих зборів запропоновано лише одну кандидатуру, а саме Пушину Н.Л., доречно буде першим голосуванням визначитися з кандидатурою секретаря установчих зборів, другим рейтинговим голосуванням визначитися з кандидатурою голови установчих зборів.

 1. ГОЛОСУВАННЯ:

1) Обрати Пушину Н.Л. секретарем установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 85, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ –  6.

ВИРІШИЛИ:

6.1) Обрати Пушину Н.Л. секретарем установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Рішення прийнято.

 1. РЕЙТИНГОВЕ ГОЛОСУВАННЯ (за пропозиціями Сільвановича С.В. та Пушиної Н.Л.):

1) Обрати Гончарука В.В головою установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 39, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

2) Обрати Орловського О.С. головою установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 44, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

ВИРІШИЛИ:

6.2) Обрати Орловського О.С. головою установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Рішення прийнято.

 1. СЛУХАЛИ: Інформація голови Громадської ради попереднього складу про її діяльність.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України 2015-2017 років, який поінформував присутніх про проблеми та результати діяльності Громадської ради 2015-2017 років (звіт додається).

ВИРІШИЛИ:

7.1) Звіт про діяльність Громадської ради при Міністерстві 2015-2017 років взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

 1. Визначення та затвердження установчими зборами граничного кількісного складу членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., голова установчих зборів, який запропонував визначити та затвердити установчими зборами граничний кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки відповідно до вимог пункту 7 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Король А.А., представник громадської спілки «Всеукраїнський громадянський рух «Лівий берег», який запропонував затвердити кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки у кількості – 30 осіб.

Цвілий О.В., представник громадської організації «Альянс Української єдності», який запропонував затвердити кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки у максимально допустимій кількості – 35 осіб.

Орловський О.С., голова установчих зборів, який запропонував визначити та затвердити установчими зборами граничний кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки шляхом рейтингового голосування.

 1. РЕЙТИНГОВЕ ГОЛОСУВАННЯ:

1) Затвердити кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки у кількості – 30 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2) Затвердити кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки у максимально допустимій кількості – 35 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 47, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

ВИСТУПИЛИ:

Король А.А., представник громадської спілки « Всеукраїнський громадянський рух «Лівий берег», який запропонував лічильній комісії установчих зборів перерахувати голоси представників ІГС при голосуванні за кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки, та запропонував ще раз поставити це питання на голосування.

Квітін Р.В., представник громадської організації «Українська аграрна асоціація», Цвілий О.В., представник громадської організації «Альянс Української єдності», Пушина Н.Л., представник громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», які наголосили на повній довірі до роботи лічильної комісії установчих зборів, оскільки рішення про її обрання прийнято установчими зборами одноголосно.

Орловський О.С., голова установчих зборів, який запропонував визначитися з питанням доцільності проведення/не проведення повторного голосування за затвердження установчими зборами граничного кількісного складу членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки, шляхом голосування.

 1. ГОЛОСУВАННЯ:

1) Провести повторне голосування за затвердження установчими зборами граничного кількісного складу членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 44, ПРОТИ – 46, УТРИМАЛИСЬ – 1.

ВИРІШИЛИ:

8.1) Не проводити повторне голосування за затвердження установчими зборами граничного кількісного складу членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки.

8.2) Затвердити кількісний склад членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на наступні два роки з урахуванням норм пункту 7 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, у максимально допустимій кількості – 35 осіб.

Рішення прийнято.

 1. СЛУХАЛИ: Проведення виборів кандидатів у члени Громадської ради при Міністерстві юстиції України на 2017 – 2019 роки шляхом рейтингового голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., голова установчих зборів, який запропонував розпочати проведення виборів кандидатів у члени Громадської ради на 2017 – 2019  роки шляхом рейтингового голосування, розповів про процедуру проведення рейтингового голосування, засоби проставлення відповідних позначок у бюлетенях, надав роз’яснення щодо визначення бюлетенів дійсними, або не дійсними; зазначив про ймовірність виникнення питання щодо повторного голосування та надав пропозиції для вирішення такої ситуації: якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом Громадської ради, установчі збори можуть провести повторне відкрите голосування по кожній з вказаних кандидатур шляхом підняття руки з мандатом.

А також доповів, що 91 представник ІГС, внесені до списку кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України, які прибули на установчі збори та успішно пройшли процедуру реєстрації, отримали від мандатної комісії мандат для голосування та мають можливість отримати бюлетень для голосування.

Оголосив про початок голосування та запропонував 91 присутнім отримати бюлетені для голосування, до яких мандатною комісією безпосередньо перед початком голосування за кандидатів було внесено інформацію про 9 кандидатів до складу Громадської ради, які не прибули для участі в установчих зборах.

 1. СЛУХАЛИ: Оголошення підсумків голосування щодо обрання членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

ВИСТУПИЛИ:

Пушина Н.Л., голова мандатної комісії установчих зборів, яка доповіла про результати роботи мандатної комісії установчих зборів , значивши, що до Списку кандидатів для обрання членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України ініціативною групою включено 100 кандидатів, на установчих зборах з формування Громадської ради при Міністерстві юстиції України зареєстровано 91 кандидат, які прибули для участі в установчих зборах; уповноваженим представникам ІГС з правом вирішального голосу, які зареєструвалися, було видано 91 мандат, 91 бюлетень.

Під час реєстрації для участі в установчих зборах заяв від уповноважених представників ІГС про зняття своєї кандидатури не було.

Мандатна комісія установчих зборів вирішила вважати установчі збори легітимними, оскільки на момент їх проведення присутні щонайменше половина від зареєстрованих із Списку кандидатів, а саме 91 особа. 

Мандатною комісією анульовано 9 мандатів, призначених для кандидатів, які не прибули на установчі збори, та 11 невикористаних резервних мандата, що передані від мандатної комісії до лічильної комісії за актом, усього анульовано 20 мандатів; анульовано 9 бюлетенів, призначених для кандидатів, які не прибули на установчі збори, та 8 невикористаних резервних бюлетенів, що передані від мандатної комісії до лічильної комісії за актом, усього анульовано 17 бюлетенів. Недійсними визнано: 0 мандатів, 3 бюлетені, що передані від мандатної комісії до лічильної комісії за актом про визнання недійсними мандатів та/або бюлетеня для голосування, що втратили цілісність та/або були пошкоджені.

Результати реєстрації представників ІГС яка відбулася на установчих зборах інститутів громадянського суспільства 29 серпня 2017 року, та Список кандидатів разом із актами №№ 01, 02, мандатною комісією передано лічильній комісії за відповідним актом прийому-передачі.

Сільванович С.В, голова лічильної комісії установчих зборів, який підтвердив інформацію Пушиної Н.Л. та отримання від мандатної комісії мандатів та бюлетенів, призначених для кандидатів, які не прибули на установчі збори, та невикористаних резервних мандатів і бюлетенів, оголосив результати підрахунку голосів, зафіксовані у Протоколі №1 лічильної комісії від 29 серпня 2017 року.

Голосування проводилося по 91 кандидату. Відповідно зі скриньки членами лічильної комісії було вилучено 91 бюлетень. Всі 91 бюлетень визнані дійсними.

Громадська рада вважається сформованою, якщо до її складу увійшли обрані представники ІГС – зареєстровані учасники установчих зборів, які набрали максимальну кількість голосів та входять в граничне число кількісного складу Громадської ради. Таким чином, персональний склад Громадської ради при Міністерстві юстиції України нового скликання на 2017-2019 роки, складається з 35 наступних обраних представників ІГС:

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові кандидата, який прийняв участь в установчих зборах для обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України

на 2017-2019 роки

Повне найменування інституту громадянського суспільства

Рейтинг обраного представника ІГС

1           

Кирилюк

Дмитро Володимирович

Професійна самоврядна організація «Нотаріальна палата України»

68

2           

Чернін

Яков Олександрович

Громадська організація «Союз експертів України»

66

3           

Юрчик

Сергій Валерійович

Громадська організація «Комітет незалежних правозахисників Київщини»

61

4           

Мартиш

Дмитро Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового будинку за адресою: пр.-т Тичини, 18-б у Дніпровському районі м. Києва»

59

5           

Сільванович

Сергій Володимирович

Громадська організація «Антикорупційний громадянський рух «Україна – Європейський вибір»

57

6           

Гончарук

Василь Віталійович

Громадська організація «Громадський Правозахист»

54

7           

Мотін

Федір Олександрович

Громадська організація «Демократичний контроль»

54

8           

Штеренберг

Олеся Олександрівна

Громадська організація «Організація з захисту прав ошуканих вкладників банку «Інтеграл-Банк»

51

9           

Козир

Михайло Олександрович

Громадська організація «Щит громади»

50

10         

Кухарська

Юлія Володимирівна

Громадська організація  «Товариство сприяння збройним силам України та військово-морському флоту «Цивільний корпус «Азов»

49

11         

Денисенко

Григорій Вячеславович

Громадська організація «Всеукраїнська вища рада юристів»

48

12         

Ніколаєв

Ігор Станіславович

Благодійна організація  «Центр комерційного права»

48

13         

Пушина

Наталія Львівна

Громадська організація «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність»

48

14         

Соловйов

Владислав Геннадійович

Громадська організація «Стоп корупції»

48

15         

Гінкул

Андрій Георгійович

Громадська організація «Центр реформ та місцевого розвитку»

47

16         

Дроздовський

Микола Григорович

Громадська спілка «Правозахисний альянс»

47

17         

Клечановська

Марія Сергіївна

Благодійна організація «Шлях до майбутнього»

47

18         

Прохоренко

Катерина Андріївна

Громадська організація «Матері Землі»

47

19         

Тамаєва

Валентина Русланівна

Громадська організація «Перспективи Києва»

47

20         

Герасименко

Станіслав Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлових будинків №71-А та №71-Б по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області»

46

21         

Кобилянський

Віктор Ананійович

Громадська організація «Громадянський корпус»

46

22         

Орловський

Олексій Сергійович

Міжнародний фонд «Відродження»

46

23         

Трофімчук

Костянтин Вікторович

Громадська спілка «Всеукраїнський центр «Суспільна ініціатива та правозахист»

46

24         

Король

Андрій Андрійович

Громадська спілка «Всеукраїнський громадський рух «Лівий берег»

45

25         

Приходько

Роман Васильович

Громадська організація «Маю Вибір»

 

45

26         

Зозуля

Наталія Володимирівна

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Весна»

44

27         

Корнієнко

Наталія Валеріївна

Громадська організація «Адрем Ю Ей»

44

28         

Міркула

Ігор Сергійович

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра»

44

29         

Рибчановська

Ярослава Анатоліївна

Асоціація «Бюро кредитних історій України»

44

30         

Тупозлієв

Владілен Іванович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Лівий берег»

43

31         

Цирулевська

Марина Володимирівна

Громадська спілка «Асоціація з захисту прав інвесторів житлового будівництва в м. Києві»

43

32         

Гатіятуллін

Олександр Равелійович

Громадська організація «Моніторів національного організація превентивного механізму «Україна без тортур»

32

33         

Осипенко

Андрій Олександрович

Громадська організація «Нові горизонти»

32

34         

Жданова

Юлія Петрівна

Громадська організація «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник»

31

35         

Черепаха

Віталій Олександрович

Громадська організація «Реєстраційна палата України»

30

На запит представників ІГС Сільванович С.В., голова лічильної комісії установчих зборів оголосив рейтинг (кількість набраних голосів) кожного кандидата з 91, який приймав участь у голосуванні:

Рейтинговий підсумок підрахунку голосів під час відкритого голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства, за якими встановлено обраною на 2017-2019 роки Громадську раду при Міністерстві юстиції України у складі:

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові кандидата, який прийняв участь в установчих зборах для обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України

на 2017-2019 роки

Повне найменування інституту громадянського суспільства

Результати рейтингового голосування

1            

Кирилюк

Дмитро Володимирович

Професійна самоврядна організація «Нотаріальна палата України»

68

2            

Чернін

Яков Олександрович

Громадська організація «Союз експертів України»

 

66

3            

Юрчик

Сергій Валерійович

Громадська організація «Комітет незалежних правозахисників Київщини»

61

4            

Мартиш

Дмитро Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового будинку за адресою: пр.-т Тичини, 18-б у Дніпровському районі м.Києва»

59

5            

Сільванович

Сергій Володимирович

Громадська організація «Антикорупційний громадянський рух «Україна – Європейський вибір»

57

6            

Гончарук

Василь  Віталійович

Громадська організація «Громадський Правозахист»

54

7            

Мотін

Федір Олександрович

Громадська організація «Демократичний контроль»

54

8            

Штеренберг

Олеся Олександрівна

Громадська організація «Організація з захисту прав ошуканих вкладників банку «Інтеграл-Банк»

51

9            

Козир

Михайло Олександрович

Громадська організація «Щит громади»

 

50

10          

Кухарська

Юлія Володимирівна

Громадська організація  «Товариство сприяння збройним силам України та військово-морському флоту «Цивільний корпус «Азов»

49

11          

Денисенко

Григорій Вячеславович

Громадська організація «Всеукраїнська вища рада юристів»

48

12          

Ніколаєв

Ігор Станіславович

Благодійна організація  «Центр комерційного права»

48

13          

Пушина

Наталія Львівна

Громадська організація «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність»

48

14          

Соловйов

Владислав Геннадійович

Громадська організація «Стоп корупції»

 

48

15          

Гінкул

Андрій Георгійович

Громадська організація «Центр реформ та місцевого розвитку»

47

16          

Дроздовський

Микола Григорович

Громадська спілка «Правозахисний альянс»

 

47

17          

Клечановська

Марія Сергіївна

Благодійна організація «Шлях до майбутнього»

 

47

18          

Прохоренко

Катерина Андріївна

Громадська організація «Матері Землі»

 

47

19          

Тамаєва

Валентина Русланівна

Громадська організація «Перспективи Києва»

 

47

20          

Герасименко

Станіслав Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлових будинків №71-А та №71-Б по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області»

46

21          

Кобилянський

Віктор Ананійович

Громадська організація «Громадянський корпус»

 

46

22          

Орловський

Олексій Сергійович

Міжнародний фонд «Відродження»

46

23          

Трофімчук

Костянтин Вікторович

Громадська спілка «Всеукраїнський центр «Суспільна ініціатива та правозахист»

46

24          

Король

Андрій Андрійович

Громадська спілка «Всеукраїнський громадський рух «Лівий берег»

45

25          

Приходько

Роман Васильович

Громадська організація «Маю Вибір»

 

45

26          

Зозуля

Наталія Володимирівна

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Весна»

44

27          

Корнієнко

Наталія Валеріївна

Громадська організація «Адрем Ю Ей»

 

44

28          

Міркула

Ігор Сергійович

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра»

44

29          

Рибчановська

Ярослава Анатоліївна

Асоціація «Бюро кредитних історій України»

 

44

30          

Тупозлієв

Владілен Іванович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Лівий берег»

43

31          

Цирулевська

Марина Володимирівна

Громадська спілка «Асоціація з захисту прав інвесторів житлового будівництва в м. Києві»

43

32          

Гатіятуллін

Олександр Равелійович

Громадська організація «Моніторів національного організація превентивного механізму «Україна без тортур»

32

33          

Осипенко

Андрій Олександрович

Громадська організація «Нові горизонти»

 

32

34          

Жданова

Юлія Петрівна

Громадська організація «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник»

31

35          

Черепаха

Віталій Олександрович

Громадська організація «Реєстраційна палата України»

30

36          

Баранова

Яна Вікторівна

Громадська організація «Союз «Золотий вік України»

29

37          

Гвоздецька

Ольга Миколаївна

Благодійна  Громадська організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

29

38          

Качура

Олександр Анатолійович

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об’єднана молодь України»

 

29

39          

Когут

Сергій Сергійович

Благодійна організація  «Благодійний фонд Губського»

29

40          

Полтавець

Катерина Олександрівна

Громадська організація «Міжнародна академія політики»

 

29

41          

Безорчук

Олег Леонтійович

Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України»

28

42          

Цвілий

Олег Володимирович

Громадська організація «Альянс Української Єдності»

28

43          

Демидов

Маркіян Дмитрович

Громадська організація «Українська спілка в’язнів – жертв нацизму»

27

44          

Костюк

Наталія Іванівна

Громадська організація «Інформаційно-тренінговий центр

громадських ініціатив»

27

45          

Федорук

Олександр Олегович

Громадська організація «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів»

27

46          

Ісакович

Богдана Михайлівна

Громадська організація «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка»

25

47          

Коваль

Катерина Петрівна

Громадська організація «Союз юристів України»

 

25

48          

Кравець

Марина Ігорівна

Благодійна організація  «Благодійний фонд міжнародна ліга прав дітей та молоді»

25

49          

Бойченко

Ганна Володимирівна

Громадська організація  «Правозахисна організація «Права людини»

24

50          

Сушко

Руслан Васильович

Громадська організація «Центр сприяння зовнішньоекономічній діяльності»

22

51          

Фекете

Йосип Йосипович

Громадська організація «Українське товариство економічних свобод»

22

52          

Боєру

Володимир Сергійович

Громадська організація «Агенція з питань виконання рішень»

20

53          

Чепелянський

Євген Юрійович

Громадська організація «Правозахисне об’єднання «Синдикат»

20

54          

Шелест

Світлана Петрівна

Громадська організація «СтоТолок»

 

20

55          

Васильєв

Юрій Юрійович

Громадська організація «Верховенство права»

 

19

56          

Ханюков

Євген Васильович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України»

19

57          

Петрик

Євген Олексійович

Громадська організація «Професійна асоціація корпоративного управління»

17

58          

Квітін

Руслан Валерійович

Громадська організація «Українська аграрна асоціація»

16

59          

Тимофеєв

Євген Іванович

Громадська організація «Захист і Розвиток»

 

16

60          

Трусов

Анатолій Сергійович

Громадська спілка «Міжнародна асоціація успішного бізнесу»

16

61          

Самонь

Владислав Миколайович

Київська місцева професійна спілка «Асоціація праці»

 

15

62          

Шинкаренко

Денис Валерійович

Громадська організація «Стоп нелегал»

 

12

63          

Ванджурак

Роман Васильович

Громадська організація «Міжнародне Антикорупційне бюро»

 

9

64          

Варшавський

Костянтин Антонович

Громадська організація «Право на допомогу»

 

8

65          

Щербань

Оксана Миколаївна

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Архангел Світла»

7

66          

Висіцька

Ірина Володимирівна

Організація з прав захисту прав пайовиків інвесторів елінг-центру «Лагуна»

6

67          

Захаричев

Юрій Юрійович

Громадська організація «Реформація» Громадянський рух»

6

68          

Смородін

Андрій Юрійович

Громадська організація «Перша міжгалузева професійна спілка»

6

69          

Бідний

Віктор Володимирович

Громадська організація «Квартальний комітет «Прем’єр плюс»

5

70          

Гойко

Тетяна Олексіївна

Громадська організація «Об’єднання «Самопоміч»

 

5

71          

Готунок

Микола Ігорович

Громадська організація «Київська міська антипіратська Ліга»

5

72          

Міщенко

Ганна Василівна

Благодійний фонд  «ДОДОМУ»

5

73          

Ушкалов

Сергій В’ячеславович

Громадська організація «Волонтерський Рух «За життя»

5

74          

Чепурко

Олександр Степанович

Громадська організація «Зелена Оболонь»

 

5

75          

Чесак

Віктор Сергійович

Благодійна організація «Всеукраїнський Благодійний фонд «Патріот»

5

76          

Гаврилюк

Андрій Васильович

Громадська організація «Реабілітаційний центр народних ремесел для дітей «Мазана Хата»

4

77          

Козак

Микола Миколайович

Громадська організація «Міжнародне козацьке об’єднання»

4

78          

Кудря

Євгеній Сергійович

Громадське формування з охорони громадського порядку  «Варта-1»

4

79          

Луценко

Геннадій Володимирович

Засіб масової інформації  «Березняківський вісник»

 

4

80          

Шейда

Михайло Леонідович

Громадська організація «Всеукраїнська організація підтримки ЖБК та ОСББ»

4

81          

Василець

Юрій Володимирович

Громадська організація «Україна. Воля. Життя»

 

3

82          

Маковей

Євген Сергійович

Громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Лівий берег»

3

83          

Навальнєв

Олександр Юрійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу «Покровський посад»

3

84          

Проценко

Валерій Миколайович

Громадська організація «Дитячий військово-патріотичний табір «Азовець»

3

85          

Ферлій

Данило Сергійович

Благодійна організація «Фонд сприяння розвитку інноваційних технологій»

3

86          

Фортунатов

Дмитро Петрович

Громадська організація «Водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб «Видубицький»

3

87          

Нечай

Максим Юрійович

Громадська організація «Комітет захисту соціальних прав населення»

2

88          

Литвинова

Наталія Михайлівна

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу за адресою: вул. Глибочицька, 13 у Шевченківському районі м. Києва «Львівський квартал»

0

89          

Максименко

Наталія Миколаївна

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу за адресою: вул. Світла, 3-д у Дарницькому районі м. Києва  «Східна Брама»

0

90          

Палієнко

Анастасія Олександрівна

Засіб масової інформації  «Всеукраїнська газета «Українська позиція»

0

91          

Терещенко

Володимир Віталійович

Благодійна організація «Благодійний фонд Скарбниця України»

0

 

 1. СЛУХАЛИ: Закриття зборів, заключне слово голови установчих зборів Орловського О.С.

ВИСТУПИЛИ:

Орловський О.С., голова установчих зборів, який привітав новообраних членів Громадської ради при Міністерстві юстиції України на 2017-2019 роки та запросив усіх інших представників ІГС приймати активну участь у роботі Громадської ради без права вирішального голосу. Подякував усім за плідну роботу під час проведення установчих зборів, а також запропонував зібратися членам ініціативної групи, які були обрані до складу Громадської ради, у найближчий час зібратися з метою визначення дати та підготовки першого засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Додатково зазначив, що Протокол установчих зборів, результати підрахунку голосів та список членів Громадської ради будуть подані Міністерству юстиції України для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

На підставі поданого протоколу установчих зборів Міністром юстиції України буде затверджено склад Громадської ради, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

 

Голова установчих зборів                                                                       О.С. Орловський

 

Секретар установчих зборів                                                       Н.Л. Пушина