Що таке мирова угода в виконавчому провадженні?

Уміння вирішувати конфлікти мирним шляхом є необхідною якістю для виходу зі складних ситуацій і досягнення позитивного результату у будь-якій сфері життя.

Навіть на етапі, коли уже є рішення суду, конфлікту можна уникнути з користю для обох сторін.

Зробити це можливо за допомогою мирової угоди.

Мирова угода – це письмова домовленість, що укладається сторонами спору з метою його врегулювання на основі взаємних поступок.

Вона стосується предмету спору, регламентує права і обов'язки сторін та не має порушувати права чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Мирова угода, укладена між сторонами, подається в письмовій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її для затвердження до суду, який видав виконавчий документ.

Питання затвердження мирової угоди у процесі виконання рішення вирішується судом протягом 10 днів з дня надходження до суду відповідної заяви, про що постановляється ухвала.

Разом з тим, суд має право відмовити у затвердженні мирової угоди у процесі виконання рішення, якщо:

1) умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними;

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

На відміну від норм цивільного та господарського процесуального законодавства, якими передбачено можливість укладення мирової угоди під час виконання судового рішення, адміністративне судочинство врегульовує питання вирішення спору заявою про примирення.

Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.

Така заява сторін подається в письмовій формі державному виконавцеві.

За результатами розгляду заяви  (строк розгляду – 10 днів) суд може постановити ухвалу про затвердження умов примирення сторін виконавчого провадження.

При цьому суд не затверджує умови примирення сторін виконавчого провадження або не приймає відмову стягувача від примусового виконання, якщо це суперечить закону або порушує права, свободи та інтереси третіх осіб, або ж виходить за межі компетенції суб’єкта владних повноважень.

Мирова угода чи заява про примирення набувають юридичної сили лише після їх затвердження судом.

Затвердження судом мирової угоди чи заяви є підставою для закінчення виконавчого провадження.