Щодо проставлення апостиля

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 №61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» повноваження на проставлення апостиля надано:

- Міністерству внутрішніх справ – на документах, що видаються Міністерством внутрішніх справ та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти і науки;

- Міністерству освіти і науки – на офіційних документах, виданих Міністерством освіти і науки, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, їх територіальними органами, закладами освіти, підприємствами, установами і організаціями, які надають послуги у сфері освіти і науки або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг;

- Міністерству юстиції – на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, органами виконання покарань та пробації, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

- Державній міграційній службі – на документах, що видаються Державною міграційною службою, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

- Державній податковій службі – на документах, що видаються Державною податковою службою та її територіальними органами;

- Міністерству закордонних справ – на всіх інших видах документів.

Згідно з пунктом 7 Порядку ведення Електронного реєстру апостилів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 №890, заяву про проставлення апостиля може подати будь-яка особа за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу громадянина України, національного паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу іноземця.

До заяви про проставлення апостиля додається оригінал документа, на якому необхідно проставити апостиль, документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від оплати, чи його засвідчена в установленому порядку копія.

Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція, видана банком, платіжне доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) поштового відділення зв’язку.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 №2268/5 «Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації», проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України, нотаріуса або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.

Наказом Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 №161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля», за проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції для використання на території інших держав, встановлена плата для громадян України, іноземців та осіб без громадянства в розмірі 51 грн.

Розгляд питань щодо проставлення апостиля на довідці про несудимість належить до повноважень Міністерства внутрішніх справ України.