Щодо зміни імені громадянина України за кордоном

Відповідно до частини першої статті 295 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі – зміна імені) проводиться лише стосовно громадян України.

Порядком розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915 (далі – Порядок), визначено механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені.

Так, відповідно до пунктів 2, 3, 7, 12 Порядку заяви про зміну імені громадян України, які постійно проживають за кордоном приймає, розглядає, а також веде їх облік дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

Заява про зміну імені подається громадянином України (далі – заявник) особисто у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, – за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської установи України, розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Під час державної реєстрації зміни імені дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Згідно вищенаведених вимог законодавства з питання зміни імені рекомендуємо звернутись до дипломатичного представництва чи консульської установи в країні перебування.