З 17 по 23 січня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 17:

З них:
Про надання субсидій окремим категоріям громадян;
Про внесення змін до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
Про ломбарди в Україні;
Про аудиторську діяльність;
Про державний контроль за дотримання бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні порушення;
Про Державний бюджет України на 2003 рік;
Про внесення змін до Митного тарифу України;
Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
Про сільську поселенську мережу.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 27:

З них:
Про затвердження Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 2003-2005 роки;
Про ціни на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
Про ввезення в Україну і вивезення з України алмазів;
Про затвердження Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року;
Про затвердження Програми заходів з питань міграції на 2002-2005 роки;
Про затвердження Положення про встановлення небезпечної події до надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та критеріїв і порядку її класифікації за рівнями.

3.Проектів Указів Президента України – 4.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 25:

З них:
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про внесення змін до Порядку ліцензування імпорту в Україну, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 01.08.2002 № 232";
Наказ Міністерства юстиції "Про дію нормативно-правових актів з питань реєстрації актів цивільного стану";
Наказ Міністерства фінансів "Про паспорти бюджетних програм";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про створення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

Об’єднань громадян – 1.
Міжнародна громадська організація "Міжнародний центр перспективних досліджень".

Крім того :

21.01.2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулося засідання колегії Мін’юсту України з питань підсумків перевірки контрольно-ревізійними управліннями в областях, фінансово-господарської діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України.
23.01.2003 в приміщенні Міністерства юстиції України відбулося засідання експертної групи, на якому обговорювалась Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року та протоколи до неї.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".