З 14 по 20 лютого 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1. Проектів Законів України – 12:
З них:
Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання покарань;
Про охоронну діяльність;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань справляння акцизного збору;
Про державну підтримку будівництва житла для молоді.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 12:
З них:
Про затвердження порядку відшкодування податку на додану вартість, передбаченого у розрахунках показника цього податку на 2003 рік, сум з простроченим терміном відшкодування;
Про реалізацію спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту "Друга кредитна лінія для розвитку малих та середніх підприємств";
Про порядок використання коштів, спрямованих на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які звільняються у зв’язку із закриттям шахт;
Про порядок та умови укладання угод про реструктуризацію простроченої за станом на 1 січня 2003 року заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

3. Проектів Указів Президента України – 3:
З них:
Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 31:

З них:
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах "Про Порядок консервації земель";
Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України", "Про внесення змін до Переліку і тарифів за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України", "Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків - нерезидентів у гривнях", "Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України", "Про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів", "Про внесення змін до Положення про валютний контроль";
Накази Державної митної служби "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів", "Про внесення доповнень до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України";
Наказ Державного комітету з питань фізичної культури і спорту "Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю".

Крім того :

17 - 19 лютого 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбулася зустріч з експертами Ради Європи за результатами експертизи нової редакції Кримінального кодексу України та проекту Кримінально-процесуального кодексу України за участю представників Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого, Національної академії внутрішніх справ України.
19 лютого 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України проведено заняття постійно діючого семінару для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на тему "Підстави спадкоємства. Час і місце відкриття спадщини".
23 лютого - 4 березня 2003 року планується відрядження заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Л.М. Горбунової до Республіки Куба з метою обговорення проекту Договору між Україною та Республікою Куба про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах.
24 - 26 грудня 2003 року планується відрядження в.о. Директора Департаменту законодавства про зовнішньоекономічну діяльність О.В. Костюченко до м. Женеви (Швейцарія) для участі у десятому засіданні робочої групи з розгляду заяви України про вступ до СОТ.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".