З 21 по 27 лютого 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1.Проектів Законів України – 25:

З них:
Про Державну програму приватизації;
Про корпорацію державних підприємств;
Про холдінгові компанії в Україні;
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна;
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік;
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок";
Про ставки акцизного збору на алкогольні напої;
Про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю";
Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні (нова редакція);
Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 29:

З них:
Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів;
Про внесення змін до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами;
Деякі питання координації дій центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування тютюнових виробів;
Про затвердження Положення про порядок відбору інноваційних проектів та використання коштів, отриманих від приватизації державного майна, спрямованих на інноваційне інвестування підприємств.

3.Проектів Указів Президента України – 1.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 24:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження Тимчасового положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств";
Наказ Фонду державного майна "Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення часток, що належать державі в статутних фондах підприємств, створених за участю недержавних суб’єктів господарювання";
Наказ Міністерства транспорту "Про розподіл призначень на внутрішні та міжнародні перевезення".

Об’єднань громадян – 5:
З них:
Всеукраїнський благодійний Фонд "Світ добрих людей";
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація Християнських Центрів Реабілітації осіб, залежних від наркотиків та алкоголю";
Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України.

Крім того :

21.02.2003 року відбулося спільне засідання колегії Міністерства юстиції України та Державної податкової адміністрації України з порядком деним: "Про співпрацю органів Державної виконавчої служби та органів Державної податкової адміністрації України в ході примусового виконання судових рішень".
23.02-04.03.2003 року заступник Державного секретаря Міністерства юстиції України Л.М. Горбунової взяла участь в українсько-кубинських переговорах щодо обговорення проекту Договору між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах (м. Гавана, Республіка Куба).
26-28.02.2003 року працівники Міністерства юстиції України взяли участь у експертному засіданні щодо інвентаризації договірно-правової бази Співдружності та опрацювання проектів відповідних рішень Ради глав держав СНД та Ради глав урядів СНД (м. Мінськ, Республіка Білорусь).
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".