З 28 лютого по 6 березня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 14:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік";
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з регулювання ввезення та вивезення капіталу;
Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію;
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування тютюнових виробів;
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито";
Про внесення змін до Закону України "Про плату на землю";
Про внесення змін до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України";
Про колективне сільськогосподарське підприємство;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення місцевої міліції;
Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 15:

З них:
Про Порядок застосування нульової ставки податку на додану вартість по операціях з продажу на внутрішньому ринку природного газу, ввезеного на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України;
Про затвердження Порядку спрямування та використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв’язку із закриттям шахт;
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб;
Про затвердження переліку платних послуг в галузі науки, які можуть надаватися бюджетними установами;
Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку /Йоганнесбург, 2002 р./ на 2003-2015 роки.

3.Проектів Указів Президента України – 3.

З них:
Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2005 року.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 15:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо упорядкування депозитарної діяльності", "Щодо захисту прав власників цінних паперів при здійсненні депозитарного обліку";
Наказ Міністерства юстиції, Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження спільних заходів щод здійснення реєстрації прав на нерухоме майно".

Об’єднань громадян – 3:
З них:
Всеукраїнська громадська організація "Комісія з журналістської етики".

Крім того :

11 березня 2003 року планується відрядження Міністра юстиції України О.В. Лавриновича до Королівства Нідерланди з метою участі у відкритому засіданні Міжнародного кримінального суду.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".