З 7 по 13 березня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 18:

З них:
Про підтримку виробництва та розвитку ринку сільськогосподарської продукції;
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік";
Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України";
Про сприяння продуктивній зайнятості населення;
Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми";
Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу".

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 25:

З них:
Про здійснення зовнішніх державних запозичень у 2003 році;
Про порядок часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
Про проведення відкритих аукціонів з продажу права вимоги за простроченою більше ніж на три роки заборгованістю перед державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі;
Про затвердження Типового положення про центр реінтеграції для осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
Про затвердження Порядку відшкодування сум податку на додану вартість з простроченим терміном відшкодування, передбачених у розрахунках показника цього податку на 2003 рік;
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".


3.Проектів Указів Президента України – 9:

З них:
Про деякі питання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
Про перерозподіл функцій центральних органів виконавчої влади у зв’язку з ліквідацією Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 18:

З них:
Постанова Правління Національного банку "Зміни до Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України";
Накази Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 2003 році", "Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 2003 році";
Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін до Граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах";
Наказ Міністерства охорони здоров’я, Головного управління державної служби, Державного управління справами "Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження порядку визначення уповноважених організацій колективного управління".

Крім того :

17 - 18 березня 2003 року планується відрядження Міністра юстиції О.В. Лавриновича до м. Брюссель (Бельгія) для участі у 6 засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".