З 14 по 20 березня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 19:

З них:
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік";
Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів;
Про засади функціонування ринку природного газу в Україні.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 15:

З них:
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку;
Про врегулювання окремих питань комплексної утилізації військового майна Збройних Сил;
Про затвердження Положення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України.

3.Проектів Указів Президента України – 4.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 21:

З них:
Постанова Національного банку "Про внесення змін до Положення про кредитування";
Накази Міністерства аграрної політики "Про затвердження Порядку продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств", "Про затвердження доповнень до Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання".

Об’єднань громадян – 4:
З них:
Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні";
Міжнародна благодійна організація "Фонд Сприяння Реабілітації Інвалідів".

Крім того :

20 - 22 березня 2003 року планується відрядження Міністра юстиції О.В. Лавриновича до м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) для участі у ІХ Конференції "Реформа юстиції в Середній та Східній Європі".
27 - 29 березня 2003 року планується провести виїзне засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення у м. Донецьку.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".