З 21 по 27 березня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 7:

З них:
Про воєнну доктрину;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування підприємств";
Про внесення змін до Митного тарифу України.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 14:

З них:
Про порядок вивезення за межі території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження;
Про утворення Комісії з питань удосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

3.Проектів Указів Президента України – 3:

З них:
Про Державну комісію з питань реформування, розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань озброєння та військової техніки.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 16:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків та інших фінансових установ та порядок їх виконання", "Про внесення змін до Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України";
Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства "Про внесення змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов";
Наказ Державного казначейства "Про порядок виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів".

Об’єднань громадян – 4:
З них:
Всеукраїнський благодійний фонд "Вече України";
Всеукраїнська благодійна організація "Українська Асоціація благодійників".

Крім того :

27 березня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України підписано Договір між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах.
1 - 2 квітня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбудеться зустріч експертів Ради Європи та України з питань сімейного права.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".