З 28 березня по 3 квітня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – : 17

З них:
Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів;
Повітряний кодекс України (нова редакція);
Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – : 23

З них:
Про запровадження марок акцизного збору нового зразка;
Про деякі питання інноваційної інфраструктури в Україні і напрями діяльності Української державної інноваційної компанії у 2003 році.

3.Проектів Указів Президента України – 1

Про Основні напрями удосконалення системи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на 2003-2004 роки.

4. Проектів розпоряджень Президента України - 4

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - :17

З них:
Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію органів реєстрації актів цивільного стану
Про затвердження Порядку та розмірів плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення експертизи товарів у галузі експертного контролю

Крім того :

1-2 квітня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України взято участь у зустрічі експертів Ради Європи та України з питань сімейного права.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".