З 11 по 17 квітня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України – 25:

З них:
Про повернення за межі митної території України товарів, що визнані непридатними або забороненими для використання на території України;
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
Про Державну прикордонну службу;
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік";
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Національний банк України";
Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок";
Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю";
Про внесення змін до Митного тарифу України;
Про внесення змін до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби";
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів;
Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування прибутку підприємств).

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 20:

З них:
Про затвердження обсягів квот на 2003 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин;
Про затвердження Порядку цільового використання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян;
Про затвердження Порядку надання державним службовцям безвідсоткового кредиту на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво, придбання квартир або індивідуальних жилих будинків;
Про порядок спрямування надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік на накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;
Про встановлення нормативу і порядку відрахувань до спеціального фонду державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними некорпоратизованими, казенними підприємствами та їх об’єднаннями;
Про внесення змін до порядку проведення індексації грошових доходів громадян.

3.Проектів Указів Президента України – 1:

Про проведення оборонного огляду.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 30:

З них:
Наказ Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах";
Спільний наказ Державної податкової адміністрації та Державного казначейства "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної податкової служби України та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та / або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів";
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні".

Об’єднань громадян - :
З них:
Всеукраїнський благодійний фонд розвитку нафтогазової галузі "Нафтогазовий світ".

Крім того :

16 квітня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбулася зустріч Міністра юстиції України О.В. Лавриновича з делегацією прокуратури Латвійської Республіки на чолі з Генеральним прокурором Янісом Майзітісом.
17 квітня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбулася прес-конференція Міністра юстиції України О.В. Лавриновича щодо всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".
23 квітня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України планується проведення "круглого столу" за результатами експертизи нової редакції проекту Закону України "Про боротьбу з корупцією".
24 квітня 2003 року у приміщенні Міністерства юстиції України планується проведення семінару з обговорення Конвенцій проти корупції і процедур моніторингу ГРЕКО.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".