З 18 по 24 квітня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1. Проектів Законів України – 11:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з питань оподаткування;
Про легалізацію доходів і майна, з яких не сплачено податки;
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування";
Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції";
Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання у чинному законодавстві питань, пов’язаних із заставою майна).

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 9:

З них:
Про відшкодування податку на додану вартість;
Про запровадження у 2003 році в Автономній Республіці Крим у вигляді експерименту окремих місцевих податків і зборів;
Питання Міжвідомчої комісії з розв’язання проблеми жертв нацизму.

3. Проектів Указів Президента України – 1.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 17:

З них:
Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку авансового фінансування потреб в електроенергії для покриття екологічної броні електропостачання підприємств, установ та організацій, об’єкти яких утримуються за рахунок коштів Державного бюджету";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку надання роз’яснень окремих положень податкового законодавства".

Об’єднань громадян - 3:

З них:
Громадська організація "Молодіжна організація за національно-економічний розвиток України";
Всеукраїнське громадське об’єднання "Слов’янська Асоціація".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".