З 23 по 29 травня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 30:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов\’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";
Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік";
Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність";
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
Про внесення змін до деяких законів України щодо формування джерел фінансування заходів з охорони та раціонального використання земель;
Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність";
Про внесення змін та доповнень до Митного кодексу України.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 24:

З них:
Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію суб\’єктів підприємницької діяльності;
Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів;
Про Державну програму розвитку промисловості на 2003-2011 роки;
Про здійснення зовнішніх державних запозичень у 2003 році;
Про надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим вченим;
Про затвердження Положення про порядок застосування фінансових санкцій за порушення норм Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім\’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;
Про затвердження Положення про засідання попереднього документального контролю товарів, що підлягають різним видам державного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.
Про затвердження положення про спеціальні звання працівників митної служби.

3.Проектів Указів Президента України - 4.

З них:
Про внесення змін до Положення про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 24:

З них:
Постанова Правління Національного банку "Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм і підручників для загальноосвітніх навчальних програм";
Накази Державного комітету по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок", "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах".

Об\’єднань громадян - 5:

З них:
Міжнародна громадська організація "Інститут управління суспільними змінами";
Всеукраїнська професійна спілка "Національне відродження";
Всеукраїнська благодійна організація "Всеукраїнський батьківський комітет боротьби з наркоманією".

Крім того :

20 - 23 травня 2003 в.о. директора Департаменту міжнародного права С.В. Пилипець брала участь у 78-му засіданні Керівного комітету експертів з правового співробітництва Ради Європи (Франція, м. Страсбург).
27 травня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулася прес-конференція Міністра юстиції України О. Лавриновича, присвячена підсумкам всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".
27 травня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України проведено зустріч з представниками Програми розвитку Організації Об\’єднаних Націй в Україні з питань співробітництва у сфері адміністративного законодавства.
29 травня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України проведено зустріч з представниками Програми розвитку Організації Об\’єднаних Націй в Україні з питань співробітництва у сфері правової освіти.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".