З 31жовтня по 6 листопада 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 31 жовтня по 6 листопада 2003 року, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 11:

З них:
Про внесення змін до Митного кодексу України;
Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України;
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб";
Про державну підтримку та стимулювання інвестиційної діяльності;
Про Митний тариф України.

2.Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 9:

З них:
Про створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про виплату в 2003 році громадянам України грошових заощаджень".

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 24:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження положення про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей";
Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку визначення податкової вартості казначейських зобов'язань";
Наказ Державної митної служби "Про внесення доповнень до наказу Державної митної служби України від 04.02.2003 № 74 "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів";
Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку