З 27 червня по 3 липня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 18:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито";
Про внесення змін до Митного тарифу України;
Про систему валютного регулювання і валютного контролю;
Кодекс України про адміністративні проступки;
Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
Про повернення за межі території України товарів, заборонених до ввезення та визнаних не придатними для використання на території України;
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 14:

З них:
Про заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів;
Про надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим ученим;
Про утворення Українського фонду протидії поширенню наркоманії та наркозлочинності;
Про затвердження порядку справляння і розмірів плати за видачу документів у галузі експертного контролю;
Про внесення змін до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов\’язань щодо виконання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експертному контролю.

3. Проектів Указів Президента України - 2:

Про заходи щодо прискорення реформування житлово-комунального господарства;
Про додаткові заходи щодо вдосконалення державного експертного контролю.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 22:

З них:
Наказ Державного казначейства "Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячних та квартальних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби";
Постанова Правління Національного банку "Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій".

Об\’єднань громадян - 6:


З них:
Міжнародний благодійний фонд сприяння розбудові громадянського суспільства "Громадський Контроль";
Міжнародний благодійний фонд "Сучасні екологічні технології";
Міжнародний діловий альянс;
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Центр молодіжних ініціатив "Школа лідерів".

Крім того :


8 липня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбудеться зустріч з керівництвом Канадсько-Українського проекту сприяння доброчесності щодо обговорення питань подальшої співпраці.

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".